Chính sách bảo mật thông tin khách hàng dịch vụ NORON.VN

1. Qui định chung

Chào mừng bạn đến với NORON.VN, bằng việc truy cập vào NORON.VN (bao gồm tất cả các nội dung trong tên miền này) bạn đã chứng tỏ mình đồng thuận chấp nhận mọi điều kiện sử dụng và Chính Sách Bảo Mật của NORON.VN.

Tất cả các thông tin về điều kiện sử dụng và Chính Sách Bảo Mật của Công ty TNHH Chíp Sáng và Ashmanov được đăng tại địa chỉ www. NORON.VN và có thể được thay đổi bởi Công ty TNHH Chíp Sáng và Ashmanov.

Nếu bạn không đồng thuận với điều kiện sử dụng và Chính Sách Bảo Mật này xin vui lòng ngừng sử dụng trang web này và các dịch vụ cung cấp bởi Công ty TNHH Chíp Sáng & Ashmanov.

Thông qua việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin nhất định từ Bạn, những thông tin được liệt kê ở mục II dưới đây. Công ty TNHH Chíp Sáng và Ashmanov cam kết rằng thông tin của bạn sẽ được bảo mật một cách cẩn thận và hợp lý.

2. Thu thập thông tin

Website NORON.VN thu thập thông tin liên lạc trực tuyến bằng nhiều cách khác nhau khi bạn sử dụng dịch vụ này, bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ thư điện tử, website, số điện thoại, từ khóa. Về việc viếng thăm website NORON.VN, Công ty TNHH Chíp Sáng và Ashmanov có thể sẽ thu thập thông tin về số lần viếng thăm website của bạn, bao gồm số trang bạn xem, số links (liên kết) bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến website NORON.VN. Bên cạnh đó, Công ty TNHH Chíp Sáng và Ashmanov cũng có thể thu thập các thông tin trình duyệt web (Web Browser) bạn sử dụng khi truy cập vào website NORON.VN, bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến.

Mọi thông tin bạn khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Công ty TNHH Chíp Sáng và Ashmanov không chịu mọi trách nhiệm pháp luật liên quan đến thông tin khai báo bởi bạn.

3. Sử dụng thông tin

Công ty TNHH Chíp Sáng và Ashmanov thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này.

Công ty TNHH Chíp Sáng và Ashmanov có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật và bảo mật, chương trình giới thiệu sản phẩm mới,…

4. Tiết lộ thông tin

Công ty TNHH Chíp Sáng và Ashmanov sẽ sử dụng các biện pháp cần thiết để không tiết lộ thông tin về bạn. Công ty TNHH Chíp Sáng và Ashmanov sẽ không cung cấp hoặc tiếp lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác biết thông tin của bạn để phục vụ cho chiến dịch quảng cáo hay tiếp thị của họ nếu không được sự cho phép của bạn.

Tuy nhiên Công ty TNHH Chíp Sáng và Ashmanov được quyền tiết lộ thông tin của bạn trong trường hợp Công ty TNHH Chíp Sáng và Ashmanov tin chắc rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết một cách hợp lý (a) để tuân thủ pháp luật; (b) để tuân thủ các thủ tục tố tụng; (c) để thực thi điều khoản của Chính sách Bảo mật; (d) để trả lời các khiếu nại, khiếu kiện rằng bất kỳ thông tin nào trên website vi phạm quyền của bên thứ ba; hoặc (e) để bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty TNHH Chíp Sáng và Ashmanov hoặc người khác.

5. Thay đổi chính sách bảo mật

Công ty TNHH Chíp Sáng và Ashmanov giữ quyền sửa đổi và/hoặc bổ sung bất kỳ điều khoản nào của Chính sách Bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên website NORON.VN. Bạn đã đồng ý rằng, khi bạn sử dụng website NORON.VN sau khi chỉnh sửa nghĩa là bạn đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ cũng như tin tưởng vào sự chỉnh sửa này. Do đó bạn nên xem trước nội dung này trước khi truy cập các nội dung khác trên website.