Có thể nạp tiền vào Tài khoản thanh toán bằng những cách nào?

Bạn có thể nạp tiền vào Tài khoản thanh toán của mình để sử dụng dịch vụ bằng 03 cách sau:

Nộp tiền mặt tại trụ sở Ban Quản lý Dịch vụ;

Chuyển khoản ngân hàng;

Thanh toán trực tuyến e-banking qua cổng thanh toán Smartlink.