Noron hoạt động như thế nào?

Công nghệ quảng bá website trên các công cụ tìm kiếm

Sơ đồ nguyên tắc hoạt động của Noron.

Sau khi đăng nhập vào hệ thống, dịch vụ Noron sẽ phân tích website của bạn để phát hiện các lỗi cơ bản. Sau đó, nếu xét thấy cần thiết, Noron sẽ gửi cho bạn những khuyến cáo chỉnh sửa website để việc quảng bá nhanh đạt kết quả hơn. Những khuyến cáo này cần được thực hiện càng nhanh càng tốt.

Đồng thời Noron tiến hành nâng cao số lượng liên kết trang web của bạn trên mạng Internet và thực hiện các công việc cần thiết để quảng bá website theo những từ khóa đã lựa chọn.

Sau 2-3 tuần, các công cụ tìm kiếm sẽ nhận thấy những thay đổi trên website và lượng liên kết đến website của bạn. Từ thời điểm này, vị trí website trong bảng kết quả tìm kiếm sẽ được cải thiện.

Sau khi website cần quảng bá lọt vào TOP-10 của bảng kết quả tìm kiếm Google thì hệ thống bắt đầu tính phí quảng bá.

Lưu ý:

  • Bạn cần theo dõi số dư trong Tài khoản thanh toán và bổ sung kịp thời, tránh để số dư trong Tài khoản không đủ theo quy định khi đó hệ thống sẽ tự động ngừng quảng bá và sẽ mất nhiều thời gian để quảng bá website trở lại Top-10.
  • Bạn không nên “Tắt” “Bật” từ khoá quảng bá quá thường xuyên, làm như vậy việc quảng bá sẽ bị chậm lại và Ban Quản trị Dịch vụ có thể xem xét việc từ chối quảng bá theo những từ khoá đó.
  • Chúc Bạn quảng bá thành công!