Dịch vụ quảng bá website «Noron»

Bảng giá dịch vụ Noron

Dịch vụ Noron được vận hành trên cơ sở tính phí. Chi phí cho việc quảng bá sẽ được trừ từ Tài khoản thanh toán khi từ khóa lọt vào TOP-10 Google. Việc lọt vào TOP-10 của từ khóa sẽ được xác định bằng thống kê của Dịch vụ.

Để bắt đầu quảng bá website theo những từ khóa đã chọn, Người sử dụng cần nạp vào Tài khoản thanh toán một khoản tiền đặt cọc bằng hoặc nhiều hơn số tiền tối đa cần có để quảng bá các từ khóa đã chọn trong vòng 01 tuần.

Hiện tại, biểu giá của Dịch vụ được quy định như sau:

Dịch vụ Giá, VND/01 tuần 1 Khấu trừ định kỳ
Phí thuê bao đối với 01 từ khóa 1.000 hàng tuần
Lựa chọn từ khóa miễn phí -
Khuyến nghị điều chỉnh website (nếu cần thiết)  2 miễn phí 2 -
Phí quảng bá website cho 01 từ khóa
1 từ khóa nằm trong TOP-10 Google trong vòng 1 tuần 100% giá trị từ khóa 3 4 tuần đầu tiên trang web nằm trong TOP-10 Google4
Giá quảng bá website theo 01 từ khóa từ tuần thứ 5 sau khi lọt vào TOP-10
1 từ khóa nằm trong TOP-10 Google trong vòng 1 tuần 50% giá trị từ khóa 3 hàng tuần4
Giá tối thiểu để quảng bá 01 từ khóa
1 từ khóa nằm trong TOP-10 Google trong vòng 1 tuần 100.000 hàng tuần4

1 "một tuần" được hiểu là 07 ngày liên tục.
2 trong vòng một tháng, nếu Người sử dụng không cập nhật những khuyến cáo mà Dịch vụ đã gửi thì phí quảng bá website theo các từ khóa có thể sẽ tăng gấp đôi.
3 Giá của từ khóa được Dịch vụ tính tự động và được chốt vào thời điểm kích hoạt quảng bá từ khóa đó.
4 Chi phí quảng bá trong một tuần sẽ được tính nếu từ khóa xuất hiện trong TOP-10 từ 03 ngày trở lên trong 07 ngày.

Thanh toán

Khi đăng ký vào hệ thống, Người sử dụng được cấp một Tài khoản thanh toán để thanh toán phí sử dụng Dịch vụ. Để quản lý Tài khoản thanh toán, sau khi đăng nhập vào hệ thống, Người sử dụng vào mục "Tài khoản". Để đăng nhập vào hệ thống, Người sử dụng dùng tên đăng nhập và mật khẩu của mình.

Người sử dụng có thể nạp tiền vào Tài khoản thanh toán bằng các hình thức sau: nộp tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng, thanh toán qua cổng thanh toán Smartlink.

Các yêu cầu của Dịch vụ đối với các từ khóa được chọn để quảng bá

  1. Nhận quảng bá trên mạng Internet các từ khóa liên quan đến chủ đề của website. Từ khóa phải được viết trên tiêu đề và trong nội dung bài viết.
  2. Nếu từ khóa có độ cạnh tranh caotrong vòng 02 tháng không lọt vào TOP-10 thì Ban Quản trị Dịch vụ có quyền loại từ khóa đó khỏi chiến dịch quảng bá.
  3. Ban Quản trị Dịch vụ có quyền từ chối quảng bá các từ khóa và các website nào đó mà không cần giải thích lý do.

RA MẮT TRANG HỖ TRỢ THÔNG TIN CHO NORON.VN

NORON.VN – là dịch vụ SEO tự động, sở hữu công nghệ tiên tiến được chuyển giao từ công ty Ashmanov & Partners (A&P), một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực Internet Marketing tại CHLB Nga.