0C1 - Phương Cách của Chúa

  1. Khoa học

  2. Tâm linh

0C1 là tên một loại Biến Tần

https://cdn.noron.vn/2021/12/17/4506318815688027-1639707959_1024.jpg

Chữ C là cách thức trung gian duy nhất để biến số 0 thành số 1

https://cdn.noron.vn/2021/12/17/65582762516704382-1639708009_1024.png

Cũng giống như trong toán học Topo. Đối với Khối Năng Lượng Calabi Yau mang thông tin của cả Vũ Trụ. Biến đổi Topo gọi là thủ tục Orbifolding mang ý nghĩa của Sự Toàn Năng

https://cdn.noron.vn/2021/12/17/17057226233985610-1639708140_1024.jpg
https://cdn.noron.vn/2021/12/17/65582762516704385-1639708151_1024.png

Khi nút thắt Topo hình thành tức λ -> 0 khi và chỉ khi M -> 0

https://cdn.noron.vn/2021/12/17/65582762516704387-1639708234_1024.png

Tức là không còn Ham Muốn. Khi đó chiếc Khóa Rodin sẽ mở cánh cổng Lương Tâm. Con người sẽ ngừng phán xét bản thân. Và một Triết Gia sẽ trở thành Người Lính

https://cdn.noron.vn/2021/12/17/4506318815688036-1639708351_1024.jpg
Từ khóa: 

khóa rodin

,

khoa học

,

tâm linh

Bách là chúa của cái tên nick kim kiu.hihi
Trả lời
Bách là chúa của cái tên nick kim kiu.hihi