2k7 học theo sách mới thì lên lớp 12 được chuyển khối giống như các năm học sách cũ không ạ?

  1. Giáo dục

Em đang là học sinh lớp 11 muốn chuyển khối tự nhiên sang xã hội. Em muốn hỏi là 2k7 học theo sách mới thì hè lên lớp 12 được chuyển khối giống như các năm học sách cũ không ạ, vì giáo viên em bảo năm nay chương trình mới nên chưa biết như nào

Từ khóa: 

học tập

,

giáo dục