1. Khoa học
  2. Tình yêu

Ai là Người bấm Công Tắc của Cỗ Máy Thời Gian?

 

 

Phụ nữ + Đẹp = Điều Kiện

Đó mới Chính Xác là Điểm Hội Tụ

Mải mê tìm Điểm Hội Tụ khắp nơi

Mới Phát Hiện là nó không nằm ở Bản Thân Mình (Nhà Du Hành)

Mà nằm ở Phụ Nữ

Nên kẻ Duy Nhất có Quyền bấm vào Công Tắc của Cỗ Máy Thời Gian chính là Phụ Nữ

Lady First

"Đàn Ông xây Cỗ Máy Thời Gian. Đàn Bà bấm"

https://cdn.noron.vn/2022/04/14/7265188891562946-1649923362.png

https://cdn.noron.vn/2022/04/14/2755264747871845-1649923379.png

Cheerful!!!

Từ khóa: điểm hội tụ, cỗ máy thời gian, phụ nữ, khoa học, tình yêu

Trả lời

Nếu Christine trở thành Phù Thủy Tối Thượng thì sao nhỉ

Điểm Hội Tụ tự Khử chính Nó

Trong Đa Vũ Trụ chuyện j cũng có thể xảy ra

Ý là Christine không Chết và Hấp Thụ hết Pháp Thuật Huyền Bí của Strange ấy. Strange lúc đó cũng không cần làm Pháp Sư nữa. Vòng lặp đã bị Gỡ Bỏ

https://cdn.noron.vn/2022/04/14/2755264747872452-1649934931.jpg