1. Phong cách sống

Bạn biết gì về khái niệm "Alone Together"?

Gần đây mình thấy trong một số report về GenZ , mọi người đề cập đến thói quen Alone Together của nhóm này. Bạn hiểu gì về xu hướng này? Và góc nhìn của bạn?

Từ khóa: alone together, genz, phong cách sống