1. Tâm lý học

Bạn chọn là Kẻ Sung Sướng Nhất hay là Kẻ Sống Sót Cuối Cùng?

Như Title. Mình thì nghĩ Sống chỉ có một lần. Sống sao cho Nó chất lượng

Từ khóa: sung_suong, song_sot, Tâm lý học

Đời là bể khổ, sống lâu làm gì, nếu giờ có 1 thần thánh hay ma quỷ nào đó hiện ra cho tôi chọn sống thật sung sướng vui vẻ đúng như ý mình chỉ 1 năm rồi chết, tôi đồng ý luôn, khỏi nó nhiều

Trả lời

Đời là bể khổ, sống lâu làm gì, nếu giờ có 1 thần thánh hay ma quỷ nào đó hiện ra cho tôi chọn sống thật sung sướng vui vẻ đúng như ý mình chỉ 1 năm rồi chết, tôi đồng ý luôn, khỏi nó nhiều

Thượng đế hỏi: "Nhân loại chỉ tồn tại 100 năm nữa, các con muốn sống thế nào?"
Nhân loại A: Con muốn là kẻ sung sướng nhất.
Nhân loại B: Con muốn là kẻ sống sót cuối cùng.
"Các con sẽ được toại nguyện"
Sau đó, A được sinh ra và sống 80 năm hạnh phúc rồi chết.
Còn B được sinh ra vào năm thứ 99.
Năm 100, thế giới diệt vong.
3 ngày sau , B cũng hẹo vì thiếu tài nguyên.