bạn là ai?

Từ khóa: Kiến thức chung
Người nào đã sáng lập ra facebook

Trả lời

Người nào đã sáng lập ra facebook
tổng thống hàn quốc là ai?
bạn ở đâu
bạn hiện tại làm ở đâu
người nào giàu nhất thế giới
tải ứng dụng này làm gì
thủ đô london là của nước nào?
liên minh Nato gồm những nước nào
bạn là ai?
nước nào có vị trí nền kinh tế số 1 thế giới