Bạn sẽ trọn Ngã Rẽ nào cho Tình Yêu nếu Đa Vũ Trụ tồn tại?

Giả sử rằng Thuyết Du Hành Đa Vũ Trụ khả thi thì các bạn sẽ lựa chọn như thế nào trong những lựa chọn sau đây đối với Tình Yêu của các bạn

0. Tuyệt đối chung thủy để con ghẹ cũ tha thứ

1. Con ghẹ khác

2. Con ghẹ cũ ở Vũ Trụ khác

3. Con ghẹ cũ ở Vũ Trụ hiện tại nhưng bị vướng Nghịch Lý Bà Nội (Vi phạm Nhân Quả)

4. Không ghẹ FA

5. Con nào xinh là được

6. Mua Sẽ Đôn hoặc giàu thì mua Rô bốt Sẽ

7. Tham gia Sẽ Gầy, LGBT

8. Cưới được con ghẹ cũ nhưng thèm ăn vụng

9. Đi Tù

Cheerful!!!

Từ khóa: tình yêu, đa vũ trụ, Tình yêu, Khoa học

Có tới tận 10 cách mà không cái nào khả thi @.@

Trả lời

Có tới tận 10 cách mà không cái nào khả thi @.@

Mình muốn hỏi đa vũ trụ là sao mà ghẹ là sao bạn ơi?