Bàn Tay Graphene Repulsor của Tony Stark

  1. Khoa học

Cái này sài Graphene chắc luôn

Graphene là Thù Hình Carbon

Carbon có nhiều thù hình

Phổ biến là Than Chì và Kim Cương

Hiếm hơn là Graphene, Fullerence và Carbyne

https://cdn.noron.vn/2022/02/04/8745394315002235-1643964127_1024.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/02/04/21021554116634558-1643964104_1024.png
https://cdn.noron.vn/2022/02/04/21021554116634559-1643964111.gif

Chíp dẻo nè

Cheerful!!!

Từ khóa: 

tony stark

,

repulsor

,

khoa học