Bàn về Nhân Quả

Súng bắn ra một Viên Đạn có thể giết chết Người

Đó là Nhân Quả

Nhưng nếu Đường Đạn bị chặn bởi một Tấm Kim Loại đủ dày. Ví dụ nhiều Đồng Xu

Người đó sẽ được Cứu

Và điều đó cũng hợp Nhân Quả

Ta thấy Nguyên Lý Nhân Quả có thể Thay Đổi được với Phương Pháp thích hợp

Và Tiền có thể mua được Sinh Mạng

https://cdn.noron.vn/2022/01/08/53736503114523985-1641613931.jpg
https://cdn.noron.vn/2022/01/08/34412217315161553-1641613936.jpg

Cheerful!!!

Từ khóa: nhân quả, Khoa học, Tư duy