Bánh milo nho nhà làm! Tưởng không ra gì mà đàn con khen rối rít?

Từ khóa: khen, Noron