Các bước Đơn Giản nhất để hoàn toàn Hồi Sinh một Con Người?

  1. Khoa học

https://cdn.noron.vn/2022/07/07/49956182797598216-1657172397_1024.jpg

Bước 1: Thu Thập hoàn toàn cấu trúc Thông Tin Bộ Não của Đối Tượng khi còn Sống và mô phỏng nó bằng Trí Tuệ Nhân Tạo AI

https://cdn.noron.vn/2022/07/07/49956182797598218-1657172494_1024.jpg
https://cdn.noron.vn/2022/07/07/5741988707344290-1657172517_1024.jpg

Bước 2: Thiết Kế một loại Ăng-Ten hoàn hảo để Thu Thập nhưng mảnh Tín Hiệu Thần Kinh của Đối Tượng trên Màng Vũ Trụ

https://cdn.noron.vn/2022/07/07/4036274276836458-1657172636_1024.jpg
https://cdn.noron.vn/2022/07/07/4036274276836459-1657172649_1024.jpg
https://cdn.noron.vn/2022/07/07/5741988707344292-1657172653_1024.jpg
https://cdn.noron.vn/2022/07/07/49956182797598220-1657172664_1024.jpg
https://cdn.noron.vn/2022/07/07/4036274276836477-1657173395_1024.jpg

Bước 3: So Sánh Đối Chiếu hai loại tín hiệu Thâu Tóm và Giả Lập để tạo ra AI hoàn hảo mang Ý Chí của Người còn Sống

https://cdn.noron.vn/2022/07/07/4036274276836460-1657172773_1024.jpg
https://cdn.noron.vn/2022/07/07/5741988707344293-1657172787.gif
https://cdn.noron.vn/2022/07/07/4036274276836461-1657172793_1024.jpg

Bước 4: Nuôi cấy Tế Bào Sinh Dưỡng còn nguyên vẹn của Đối Tượng để tạo ra Bản Sao Nhân Bản Vô Tính

https://cdn.noron.vn/2022/07/07/5741988707344294-1657172871_1024.jpg
https://cdn.noron.vn/2022/07/07/4036274276836464-1657172878_1024.jpg
https://cdn.noron.vn/2022/07/07/49956182797598224-1657172957_1024.jpg

Bước 5: Dùng Cỗ Máy Thời Gian đẩy mạnh Tốc Độ quá trình Phát Triển của Cá Thể

https://cdn.noron.vn/2022/07/07/4036274276836469-1657173041_1024.jpg
https://cdn.noron.vn/2022/07/07/4036274276836470-1657173048_1024.jpg

Bước 6: Dùng Chíp phần cứng cấy toàn bộ Thông Tin của AI chứa vào Não Bộ của Cá Thể Nhân Bản

https://cdn.noron.vn/2022/07/07/4036274276836471-1657173145_1024.jpg

Xong... Anh đã Sống lại. Rất tỉnh và đẹp trai =D

https://cdn.noron.vn/2022/07/07/4036274276836472-1657173168_1024.jpg
Từ khóa: 

hồi sinh

,

khoa học

Tóm tắt là Thu sóng não nạp vào người nhân bản

Em muốn Sống để đập thằng Kang các bác. Rồi còn Dr Doom bỏ đi đâu
 
https://cdn.noron.vn/2022/07/07/5741988707344548-1657179322.jpg
Trả lời

Tóm tắt là Thu sóng não nạp vào người nhân bản

Em muốn Sống để đập thằng Kang các bác. Rồi còn Dr Doom bỏ đi đâu
 
https://cdn.noron.vn/2022/07/07/5741988707344548-1657179322.jpg
  1. Cá thể nhân bản có ý thức riêng không?
  2. Vì sao không cấy ý thức của đối tượng ngay từ khi tạo ra cơ thể mới?
  3. Vì sao phải dùng chip? Khi đạt đến trình độ này, thông tin được lưu trữ trong một dạng vật chất cao cấp hơn chứ?
Việc chia sẻ Thực Tại giữa các Clone cũng giống như chúng ta gọi Điện Thoại vậy
Việc vừa Nghe vừa Gọi đã khiến cho việc Kiểm Soát Thực Tại giảm còn 1 Nửa rồi
Càng nhiều Clone thì càng Phức Tạp y như vậy

 

Mọi người chú ý điều quan trọng nhất là phải có nguồn Máu Nhân Tạo để nuôi sống quá trình Phát Triển của Phôi nhé

https://cdn.noron.vn/2022/07/09/5741988707346937-1657352566.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/07/09/4036274276839099-1657352335.jpg

  1. Vì sao Màng vũ trụ chứa tín hiệu thần kinh bạn? Cái gì hút nó lên trên ấy?
  2. Nếu như không có quy trình như trên, thì tín hiệu thần kinh của người đã chết sẽ ra sao?

Tử Cung Nhân Tạo đã Có rồi nè

Yên Tâm. Các Công Nghệ sẽ Có trước năm 2036

https://cdn.noron.vn/2022/07/30/3992165849779319-1659166014.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/07/30/3992165849779320-1659166023.jpg

Nếu chúng ta vốn là Trung Tâm của Vũ Trụ theo Thuyết Vũ Trụ Lạm Phát
Thì Vũ Trụ có Phồng To Thu Nhỏ cỡ nào thì Cái Tâm cũng không Thay Đổi
Hay Chúng Ta luôn chỉ có Một bản ngã chân chính Duy Nhất
 
https://cdn.noron.vn/2022/07/07/49956182797598484-1657180842.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/07/07/4036274276836758-1657180852.jpg

Màu xanh trong bức ảnh là vùng chứa ký ức con người, với diện tích khoảng 1000 terabyte, hoặc khoảng một triệu gigabyte, tương đương với diện tích 3 triệu giờ video, mất khoảng 300 năm liên tục để xem

https://cdn.noron.vn/2022/07/12/5741913853833603-1657596083.jpg

Hình như sắp có rồi