Các công nghệ Iron Man đã xuất hiện đời Thực

  1. Khoa học

  2. Phim ảnh

1. Bộ Xương Ngoài

2. Thiết Bị Hover

3. Siêu Giáp vật Liệu

4. Lò Hạt Nhân Mini

5. Siêu AI

6. Kính Hologram

7. Tên Lửa Chống Tăng Tự Hành

8. Áo Tàng Hình

Cheerful!!!

Từ khóa: 

tony stark

,

iron man

,

công nghệ

,

khoa học

,

phim ảnh

Trả lời

Phim ảnh (IRONMAN, 007..), truyên tranh (doraemon) thể hiện các mơ ước, tầm nhìn khát vọng của con người. Và dần dần loài người đã biến các ước mơ đó trở thành sự thực

9. Điện Phân Nước Từ Ánh Sáng

Vừa Update cái Áo Tàng Hình

Đẹp

https://cdn.noron.vn/2022/12/24/503337112241146-1671871823.jpg

Phim tạm được