1. Khoa học
  2. Phim ảnh

Các công nghệ Iron Man đã xuất hiện đời Thực

1. Bộ Xương Ngoài

2. Thiết Bị Hover

3. Siêu Giáp vật Liệu

4. Lò Hạt Nhân Mini

5. Siêu AI

6. Kính Hologram

7. Tên Lửa Chống Tăng Tự Hành

8. Áo Tàng Hình

Cheerful!!!

Từ khóa: tony stark, iron man, công nghệ, khoa học, phim ảnh

Phim ảnh (IRONMAN, 007..), truyên tranh (doraemon) thể hiện các mơ ước, tầm nhìn khát vọng của con người. Và dần dần loài người đã biến các ước mơ đó trở thành sự thực

Trả lời

Phim ảnh (IRONMAN, 007..), truyên tranh (doraemon) thể hiện các mơ ước, tầm nhìn khát vọng của con người. Và dần dần loài người đã biến các ước mơ đó trở thành sự thực

Vừa Update cái Áo Tàng Hình