Cách chế tạo Cỗ Máy Thời Gian

  1. Khoa học

1. Trước tiên là cách Thu Thập Thông Tin trong Quá Khứ của Toàn Vũ Trụ

https://cdn.noron.vn/2021/10/26/25088116083207-1635232914_1024.jpg

2. Cách Hồi Phục các Vật Thể đã bị Đổ Vỡ trong Quá Khứ

https://cdn.noron.vn/2021/10/26/25088116083208-1635232960.gif
https://cdn.noron.vn/2021/10/26/922022992145384-1635232713.gif
https://cdn.noron.vn/2021/10/26/25088116083198-1635232725_1024.jpg

3. Cách Du Hành tới Không Thời Gian khác trong Lịch Sử

https://cdn.noron.vn/2021/10/26/922022992145385-1635232746_1024.jpg
https://cdn.noron.vn/2021/10/26/25088116083200-1635232763_1024.jpg
https://cdn.noron.vn/2021/10/26/25088116083201-1635232786_1024.jpg
https://cdn.noron.vn/2021/10/26/25088116083203-1635232799_1024.jpg
https://cdn.noron.vn/2021/10/26/922022992145386-1635232806_1024.jpg

4. Thay Đổi tốc độ chảy của Thời Gian dựa vào Trọng Lực Nhân Tạo

https://cdn.noron.vn/2022/03/08/506149712138414-1646729369.gifhttps://cdn.noron.vn/2022/03/08/506149712138415-1646729377.gif

Cheerful!!!

Từ khóa: 

cỗ máy thời gian

,

khoa học

Máy Scan 3D

Trả lời

Máy Scan 3D

Dùng Hạt Pym hay Lỗ Đen chui thẳng vào trung tâm Vòng Xoắn Ốc. Sau đó chờ nó mở rộng ra

https://cdn.noron.vn/2022/01/07/34412217315160583-1641538159_1024.jpg

Nếu các bạn cảm thấy đau đớn khi mỗi lần hàn gắn do du hành thời gian. Yên tâm các bạn sẽ được chích thuốc tê giảm đau và ngủ một giấc khá ngon trong mỗi quá trình

https://cdn.noron.vn/2022/01/03/290157493545739-1641207671.jpg

Cỗ Máy Thời Gian = Cút Mẹ Thấy Ghét

Bạn lên ghi phát minh cố máy thời gian sẽ hợp lý hơn so với cách chế tạo máy du hành thời gian