Cách chế tạo Lỗ Đen

  1. Khoa học

Lỗ Đen về mặt Lý Thuyết có thể dùng để áp dụng cho việc Bẻ Cong Không Thời Gian

Tuy nhiên Lỗ Đen có Trọng Lực rất Mạnh. làm sao ta có thể tạo ra Một Lỗ Đen Rỗng để Du Hành Không Thời Gian (Trọng Lực trong lòng Lỗ Đen Rỗng bằng Không)

https://cdn.noron.vn/2021/11/26/47682020814965388-1637913314.jpg

Cách 1: Tạo ra Trường Phản Trọng Lực Cực Mạnh

https://cdn.noron.vn/2021/11/26/47682020814965387-1637913248.jpg

Cách 2: Cho Lỗ Đen Quay thật nhanh

https://cdn.noron.vn/2021/11/26/59239146264377296-1637913257.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/11/26/59239146264377298-1637913302.jpg

Cách 3: Áp dụng Đối Xứng Hình Học để tạo ra Trọng Lực Đối Ngẫu Triệt Tiêu

Ta dùng mối Tương Quan giữa Tensegrity và Mặt Mobius

Nếu coi mặt Mobius là Sợi Dây Đàn Hồi. Mặt ngoài càng Co Vào thì mặt trong càng Giãn Ra. Mobius đã Tự Triệt Tiêu khả năng Đàn Hồi của chính nó. Dùng cái này Chế Tạo Lỗ Đen ngon

https://cdn.noron.vn/2021/11/26/47682020814965393-1637913564.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/11/26/59239146264377301-1637913521.png
https://cdn.noron.vn/2021/11/26/47682020814965394-1637913575.png

Cheerful!!!

Từ khóa: 

lỗ đen

,

khoa học

Lấy cái này cân bằng Lỗ Đen ngon nè

Trả lời

Lấy cái này cân bằng Lỗ Đen ngon nè

Nghiên cứu về việc Sản Xuất Lỗ Đen hay CMTG tương ứng với khái niệm "Bom An Toàn"

Vừa mâu thuẫn, tốn kém, lại nguy hiểm

Ở VN 10 ngàn năm cũng không chế tạo được đâu

Ở Mỹ nếu cháy nổ còn Robot phụ giúp

Chứ ở đây là Xong...KABOM

Đi cưa bom lấy lõi còn an toàn hơn

Nghỉ không làm nữa

https://cdn.noron.vn/2021/11/30/4714169633630868-1638269084.jpg

Worm Hole thứ thiệt nè

Chuyển động trong nước khá chậm do sức cản của nước

Nhưng chui qua ống Vortex thì cực nhanh vì nó là không khí

Với công thức ER = EPR. Lỗ Đen có thể được dùng như một hình thức Viễn Tải Lượng Tử

Nếu cái cục này là Lỗ Đen thì sao

Độc Cô Cầu Bại

Lỗ Đen được ví với Chất Siêu Dẫn