Cách Hồi Sinh Người Chết

Thông thường Người bị chấn thương nội tạng thường chết vì tổn thương quá nặng mà không có nội tạng được hiến kịp thời hoặc bị sự đào thải phản vệ nếu nội tạng không phù hợp

Tế bào gốc là loại tế bào có thể biến thành mọi loại tế bào sinh dưỡng như tế bào tim, tế bào gan, tế bào ruột...Tế bào Gốc có thể nuôi dưỡng để sinh sôi nhiều hơn trong Phòng Thí Nghiệm

Nếu ta nuôi cấy sẵn các loại nội tạng của một cá thể con người để kịp thay thế khi cần kíp bằng Công Nghệ In 3D Tế Bào Gốc

Nếu điều này khả thi và không vi phạm Đạo Đức không những ước mơ Sống Trường Sinh của Con Người trở thành hiện thực mà ta có thể là Người Chết Sống Lại bằng cách liên tục thay thế Cơ Quan Nội Tạng

https://cdn.noron.vn/2021/10/25/922022992144792-1635136726_1024.jpg
https://cdn.noron.vn/2021/10/25/922022992144793-1635136734_1024.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/10/26/25088116083087-1635218089.jpg
Từ khóa: y học, hồi sinh, Khoa học

Tôi thấy đây là một bài clickbait khá là vô ích khi so sánh cấy ghép tạng với hồi sinh người chết và đến cả trường sinh. Những thứ đấy không có liên quan với nhau. Một người được xem là chết khi não đã chết và nó không thể hồi sinh lại như hình dạng ban đầu được. Rồi dù nội tạng có mới như thế nào đi chăng nữa, thì các tế bào trong cơ thể vẫn sẽ già đi và bạn vẫn sẽ chết.

Trả lời

Tôi thấy đây là một bài clickbait khá là vô ích khi so sánh cấy ghép tạng với hồi sinh người chết và đến cả trường sinh. Những thứ đấy không có liên quan với nhau. Một người được xem là chết khi não đã chết và nó không thể hồi sinh lại như hình dạng ban đầu được. Rồi dù nội tạng có mới như thế nào đi chăng nữa, thì các tế bào trong cơ thể vẫn sẽ già đi và bạn vẫn sẽ chết.

Không biết bao giờ công nghệ này thành công 

Bạn này chịu khó với những chủ đề trừu tượng nhỉ, nhưng cách bạn truyền đạt ý tưởng còn khá hạn chế, theo mình là vậy. Nên có các căn cứ chứng minh để thuyết phục ng đọc hơn

Đây là suy nghĩ và ý tưởng của bạn đúng không ạ???

Trên lý thuyết thì hay nhưng mà nếu não chết có hồi sinh Đ 0?? Hoặc hết tài nguyên để làm ra nó???