Cách Trị Ảo Thanh

Nếu những Tiếng Nói mang tính chất Tiêu Cực của những người xung quanh ảnh hưởng tới bạn hoặc bạn hình thành Tiếng Nói Vọng trong Đầu không thoát ra được

Đứng lo đã có cách Giải Quyết

Hãy quệt một lớp Mật Ong vào Tai của bạn đặc biệt là Tai Trái

Lớp Đường Mật này sẽ làm Dịu đi sự Căng Thẳng bởi Âm Thanh

https://cdn.noron.vn/2021/11/22/28542115668986-1637544866.jpg

Cheerful!!!

Từ khóa: mật ong, tai, Phong cách sống, Tâm lý học

Tôi Là Ai? = Tôi Ai = Tai Ôi

Trả lời

Tôi Là Ai? = Tôi Ai = Tai Ôi