Cái Chết - Cách Duy Nhất để Đạt được Mục Đích

  1. Khoa học

Giả sử bạn có Cỗ Máy Thời Gian

Bạn đối phó làm sao với Nghịch Lý Nhân Quả

https://cdn.noron.vn/2022/01/28/21021494915001278-1643363036.gif

Nếu lấy keo để cái Cần Đẩy và Công Tắc dính vào nhau thì sao

Nhân + Quả làm Một

Giống tự Blow Job ấy àh

Kinh vãi => Vô Giá Trị. Không được Tích Sự gì

Thế nếu cả cái Công Tắc và Cần Đẩy đều biến thành Một Làn Sóng rồi Tràn qua nhau thì sao

Coi như không tương tác gì

Cũng giống như kiểu cái Công Tắc vừa Bấm xong thì nó bị Cụt Rụng cái đầu Nút luôn ấy

https://cdn.noron.vn/2022/01/28/874514206023710-1643363534_1024.jpg

Khi đó Mục Đích của Kẻ đến từ Tương Lai đạt được nhưng Kẻ trong Quá Khứ phải Hi Sinh

Tức là để Một Vũ Trụ này một cá nhân Đạt Được Mục Đích

Thì ở Vũ Trụ khác Cá Nhân đó Phải Chết hoặc tan thành Một Làn Sóng

Cheerful!!!

Từ khóa: 

cái chết

,

cỗ máy thời gian

,

khoa học

Sống = Sóng Λ

Trả lời

Sống = Sóng Λ

Sống lâu thành Phản Diện mà

Các cụ nói cấm sai

Tony chết, Christin chết, các Loki bị prune, He Who Remain chết đều là Có Mục Đích

Marvel ghê vãi

Thua

Chứng tỏ là Trong Tay tụi "Nó" hết rồi Anh Em ạh