Cái nhìn Vật Lý về Sự Sống và Cái Chết

  1. Khoa học

  2. Tâm linh

Giống như một cái Máy Tính mới và cũ

Dữ liệu có thể được Backup hoặc mất đi

Nên có người nhìn thấy kiếp trước hoặc không thấy

Nếu thế thì Nhẹ Nhàng thôi

Thiên Đàng Địa Ngục không Tồn Tại

https://cdn.noron.vn/2022/04/21/61089276043676259-1650521913.jpg

Việc kiểm soát Chất Lượng và Số Lượng các Linh Hồn có thể do Bộ Máy hoạt động của Vũ Trụ theo các Quy Luật Thông Tin

https://cdn.noron.vn/2022/04/21/89772357711522494-1650522009.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/04/21/61089276043676262-1650522019.jpg

Cheerful!!!

Từ khóa: 

luân hồi

,

máy tính

,

sự sống

,

cái chết

,

khoa học

,

tâm linh

Có một Giả Thuyết về Luân Hồi

Khi Chết cơ thể và linh hồn bị chia nhỏ thành những Nguyên Tử Cơ Bản

Từng nguyên tử cơ bản này lại biến đổi thành một Sinh Mạng mới trong vô hạn Đa Vũ Trụ

Khi tôi Chết. Con Kiến cũng là Tôi. Con Ruồi cũng là Tôi. Bông Hoa cũng là Tôi. Hòn Đá cũng là Tôi...

https://cdn.noron.vn/2022/04/27/14392270513019557-1651063334.jpg
Trả lời

Có một Giả Thuyết về Luân Hồi

Khi Chết cơ thể và linh hồn bị chia nhỏ thành những Nguyên Tử Cơ Bản

Từng nguyên tử cơ bản này lại biến đổi thành một Sinh Mạng mới trong vô hạn Đa Vũ Trụ

Khi tôi Chết. Con Kiến cũng là Tôi. Con Ruồi cũng là Tôi. Bông Hoa cũng là Tôi. Hòn Đá cũng là Tôi...

https://cdn.noron.vn/2022/04/27/14392270513019557-1651063334.jpg