Cân Bằng Thực Tại

3 trạng thái Cân Bằng mô tả Thực Tại

https://cdn.noron.vn/2021/11/14/25088113950811-1636870992_1024.png

Cho thấy Thực Tại rõ ràng là Phụ Thuộc Vào Hoàn Cảnh

Cũng như Núi, Thung Lũng, Đồng Bằng và Mặt Trời

https://cdn.noron.vn/2021/11/14/28542114441339-1636871127_1024.png

https://cdn.noron.vn/2021/11/14/28542114441340-1636871135_1024.jpg

Cheerful!!!

Từ khóa: cân bằng, thực tại, Phong cách sống

Trong trường hợp Con Lật Đật thì phát biểu này không đúng nữa

https://cdn.noron.vn/2021/11/14/25088113950815-1636871712.jpg

Trả lời

Trong trường hợp Con Lật Đật thì phát biểu này không đúng nữa

https://cdn.noron.vn/2021/11/14/25088113950815-1636871712.jpg

Bạn đang học chuyên ngành gì vayạ

Hình học factan thì có liên quan gì đến nguyên lý bất định vậy bạn