Câu nói "Nếu tôi nói nó diễn ra. Nó sẽ không diễn ra" chỉ là Tương Đối

  1. Khoa học

  2. Triết học

https://cdn.noron.vn/2021/11/17/25088114333304-1637126231_1024.jpg

Ví dụ Đồng Hồ đang chỉ 2h:30p:19s

Mà ta nói 1 giây nữa kim giây sẽ không chỉ số 20

Và điều này phản bác câu nói ấy

Bản thân con số chỉ trên Đồng Hồ cũng là một Sự Kiện và Dữ Kiện

Lấy tay chặn kim đồng hồ thì sao nhở

Hay tháo pin ra

Hành Vi của chúng ta rất quan trọng

Nếu chúng ta nắm bắt được Động Cơ của Sự Kiện. Ta sẽ điều khiển được việc Sự Kiện đó có xảy ra hay không

https://cdn.noron.vn/2021/11/17/28542110629528-1637126217_1024.jpg

Cheerful!!!

Từ khóa: 

tiên tri

,

khoa học

,

triết học

Tất Nhiên = Vô Hạn

Vô Hạn chỉ là Khái Niệm chứ nó Không Tồn Tại

=> Không Có Gì là Tất Nhiên

Vũ Trụ là Một Màng

Kéo bất kỳ Điểm nào đều gỡ cái cái Màng đó lên

https://cdn.noron.vn/2022/02/07/21021554116636969-1644215846.jpg

https://cdn.noron.vn/2022/02/07/8745394315004614-1644215857.jpg

Trả lời

Tất Nhiên = Vô Hạn

Vô Hạn chỉ là Khái Niệm chứ nó Không Tồn Tại

=> Không Có Gì là Tất Nhiên

Vũ Trụ là Một Màng

Kéo bất kỳ Điểm nào đều gỡ cái cái Màng đó lên

https://cdn.noron.vn/2022/02/07/21021554116636969-1644215846.jpg

https://cdn.noron.vn/2022/02/07/8745394315004614-1644215857.jpg

https://cdn.noron.vn/2022/01/22/6568994211555178-1642824510.jpg
Bạn tác động sự kiện trái đất dừng quay một phút bằng cách nào
Chỉnh cho 2 đồng hồ lệch nhau là các thím sẽ làm chủ pháp tắc thời gian, độn nhập thinh không, phi thăng tiên giới...
 
https://cdn.noron.vn/2022/06/25/3344922873335539-1656157048.jpg
Nếu nối Mặt Trăng và Trái Đất bằng một sợi Dây cứng hơn Kim Cương
Do chu kỳ Quay khác nhau nên Quỹ Đạo quay của hai Thiên Thể sẽ bị Lệch
https://cdn.noron.vn/2022/12/18/3914235385302772-1671358010.jpg
"Không thể ngăn chặn cái chắc chắn phải xảy ra"
Nhưng chúng ta vẫn dao động
Có nghĩa là chúng ta có khả năng dao động chứ không cấm
Tức là
Dao Động Chắc Chắn = Tất Nhiên
https://cdn.noron.vn/2023/03/09/13883769115806237-1678363452.gif