Cấu tạo Cỗ Máy Hạnh Phúc?

Em muốn chế tạo một Cỗ Máy

Mà chỉ cần bấm nút một cái là con người ta liền có thể cảm thấy Hạnh Phúc

Thậm chí có thể điều chỉnh chế độ hạnh phúc và cường độ

Nhưng cấu tạo như thế nào thì không biết

Các bác góp ý cho em với được không

https://cdn.noron.vn/2022/01/15/759126850798997-1642238222_1024.jpg

Cheerful!!!

Từ khóa: cỗ máy, hạnh phúc, Khoa học

Trả lời

Chắc là một cỗ máy tác động trực tiếp đến các giác quan thông qua tín hiệu điện và kết hợp điều chỉnh sóng não

Chỉ có điều cỗ máy này có gây nghiện giống người ta chơi đồ không nhỉ