Chị Gấu không Chung Thủy

  1. Tình yêu

違う = Chigau = Khác Lạ (Tiếng Nhật)

Nên Chị Gấu chỉ đẹp khi chị Khác Lạ thôi

Tức là Đẹp = Kiếm con Gấu khác

Bọn Nhật nó không lấy Vợ lý do là vậy

Mình cũng nên Học theo?

https://cdn.noron.vn/2022/02/03/8745394315001704-1643892271_1024.pnghttps://cdn.noron.vn/2022/02/03/8745394315001703-1643892237_1024.jpg

Cheerful!!!

Từ khóa: 

gấu

,

tình yêu

https://cdn.noron.vn/2022/02/09/8945937812998273-1644408107.gif
Trả lời
https://cdn.noron.vn/2022/02/09/8945937812998273-1644408107.gif