Chống Lại Số Phận

  1. The Truth

  2. Tư duy

Con Gà trong Chuồng Gà hỏi Ông Trời: Làm sao để Tôi không phải bị Chủ cắt tiết

Ông Trời bảo: Tao chịu. Bảo thằng Chủ mày chuyển qua ăn Tiết Canh Vịt đi

Con Vịt chuồng bên cạnh la làng lên. Cả chuồng náo loạn

Ông chủ tức quá Thịt cả Hai Con

Câu chuyện Rút Ra Bài Học là

Mọi Hành Vi chống lại Số Phận đều chỉ Dẫn tới Sự Liên Lụy

https://cdn.noron.vn/2022/02/06/21021554116635847-1644127822.jpg
https://cdn.noron.vn/2022/02/06/21021554116635849-1644127838.jpg

Cheerful!!!

Từ khóa: 

số phận

,

the truth

,

tư duy

Để ý công thức này nhé

Wanda + Loki + Strange

Mèo + Rắn + Hổ

6 + 4 + 1

https://cdn.noron.vn/2022/03/14/2765149251603305-1647240927_1024.jpg

Là Cánh Cổng thoát ra Đa Vũ Trụ

Tâm sinh Tướng

Tướng tại Ngã

Nhìn là Biết là Ngã con gì rồi

Như Tony là Chuột nè. Cap là Chó. Thor là Heo. Natasha là Gà

Ý muốn hỏi là Tại Sao 3 con kia liên quan đến Đa Vũ Trụ

Chỉ 3 con đó Mở được Cổng Multiverse

Các Con còn lại không có Khả Năng

Mà theo nhận thức của Con Người

3 con đó Tượng Trưng cho Cái Ác

Vậy Cái Ác là Cổng mở ra Đa Vũ Trụ àh

Có vẻ Hợp Lý đúng không

Khi Ta trở nên Ác Độc

Ta sẽ không còn là Ta nữa

"Không thể thay đổi số phận của chúng cũng như việc chúng là ai đâu"

=> Chống Lại Số Phận = Cái Ác

Như phim Ngộ Không Kỳ Truyện có nói

Chống Thiên Mệnh => Auto Ma Vương

Chỉ có Cái Ác mới Thay Đổi được Con Người

Chân Lý sáng ngời

https://cdn.noron.vn/2022/03/14/2765149251603311-1647240973_1024.jpg
Trả lời

Để ý công thức này nhé

Wanda + Loki + Strange

Mèo + Rắn + Hổ

6 + 4 + 1

https://cdn.noron.vn/2022/03/14/2765149251603305-1647240927_1024.jpg

Là Cánh Cổng thoát ra Đa Vũ Trụ

Tâm sinh Tướng

Tướng tại Ngã

Nhìn là Biết là Ngã con gì rồi

Như Tony là Chuột nè. Cap là Chó. Thor là Heo. Natasha là Gà

Ý muốn hỏi là Tại Sao 3 con kia liên quan đến Đa Vũ Trụ

Chỉ 3 con đó Mở được Cổng Multiverse

Các Con còn lại không có Khả Năng

Mà theo nhận thức của Con Người

3 con đó Tượng Trưng cho Cái Ác

Vậy Cái Ác là Cổng mở ra Đa Vũ Trụ àh

Có vẻ Hợp Lý đúng không

Khi Ta trở nên Ác Độc

Ta sẽ không còn là Ta nữa

"Không thể thay đổi số phận của chúng cũng như việc chúng là ai đâu"

=> Chống Lại Số Phận = Cái Ác

Như phim Ngộ Không Kỳ Truyện có nói

Chống Thiên Mệnh => Auto Ma Vương

Chỉ có Cái Ác mới Thay Đổi được Con Người

Chân Lý sáng ngời

https://cdn.noron.vn/2022/03/14/2765149251603311-1647240973_1024.jpg