Cỗ Máy Thời Gian trông như thế nào?

https://cdn.noron.vn/2021/11/12/28542115401898-1636702877.jpg

Trong đó Thùng Nhiên Liệu là một Lò Nhiệt Hạch Lạnh chạy bằng Nước

Máy Dò Chân Không Lượng Tử để dò Thông Tin và Vị Trí Đa Vũ Trụ dựa vào Một Lỗ Đen Mini

CPU là một Máy Tính Lượng Tử

Động Cơ Trọng Lực là một Máy Phát Siêu Dẫn

Cheerful!!!

Từ khóa: cỗ máy thời gian, Khoa học
Time_machine_manga

Tưởng nó phải thế lày chớ. 🤣🤣

Trả lời

Time_machine_manga

Tưởng nó phải thế lày chớ. 🤣🤣

Không giống tưởng của mình lắm. Mình nghĩ nó phải to lắm cơ.

Ý tôi là vn chúng ta rất ngại đầu tư cho các ý tưởng mới lạ, bạn có thể nghĩ ra cái máy khác hay ý tưởng nào đó khả thi hơn ko, tôi nghĩ mọi người trên noron sẽ ủng hộ và đầu tư cho bạn đấy.
Còn riêng cái cỗ máy thời gian thì đợi khi nào tôi có tiền thì tôi sẽ là ông bầu riêng cho bạn nhé.
Tiền hả chúng tôi để đi nhậu đi hát rồi cái máy của bạn chưa đến lượt đâu.hihi
Bạn làm thử một cái xem nào.hi