Cỗ Máy Thời Gian và Quy Luật Nhân Quả

Tại sao Cỗ Máy Thời Gian không Đảo Ngược được Quy Luật Nhân Quả:

Chiếc đĩa trên hình đại diện cho Vũ Trụ

1. Vũ Trụ vỡ toang ra theo quy luật Entropy

2. Mảnh vỡ đánh dấu X đỏ chính là Nhà Du Hành tách khỏi quy luật Entropy của Vũ Trụ

3. Vũ Trụ được phục hồi nhờ Cỗ Máy Thời Gian

4. Tuy nhiên Nhà Du Hành trở thành mảnh khuyết không thể bù đắp được của Vũ Trụ phục hồi vì anh ta chính là Nguyên Nhân và là Kết Quả của sự đổ vỡ

https://cdn.noron.vn/2021/10/20/922090733759657-1634703312.jpg

Chính nghịch lý Zeno đã ngăn chặn chúng ta Phục Hồi Quá Khứ. Ta phục hồi Vũ Trụ từng mảnh một từ lớn tới nhỏ. Nhưng mảnh vỡ cuối cùng còn thiếu. Mảnh "Nguyên Nhân" ấy. Lại cần phép toán lặp tới Vô Hạn. Vô Hạn chính là cái giá phải trả cho sự Hoàn Hảo. Cho nên Sống Sót mới quan trọng. Sứt Sẹo là chuyện Bình Thường

https://cdn.noron.vn/2021/10/20/922090733759658-1634703343.jpg

Thực ra theo Nghịch Lý Con Mèo Schrodinger. Nhìn vào Vật Thể đã quyết định Vật Thể có bị Đổ Vỡ hay không rồi. Nhìn hay không nhìn một Em Gái đang Tắm là cả một Vấn Đề

https://cdn.noron.vn/2021/10/20/6752616316515018-1634703372.jpg

Vậy Giải Pháp ở đây là gì?

Đó là tạo ra Clone của chính Nhà Du Hành để bù lại Khoảng Trống trong Vũ Trụ Phục Hồi và tạo ra Sự Tự Do Tuyệt Đối cho Nhà Du Hành để đi qua Vũ Trụ Khác

https://cdn.noron.vn/2021/10/20/6752616316515019-1634703408.png

Phương Pháp tạo ra Clone Sinh Hóa hay còn gọi là Nhân Bản Vô Tính đã xuất hiện trên Thế Giới từ lâu.

Nếu dùng Tế Bào Sinh Dưỡng còn khỏe mạnh sau đó Nhân Bản Vô Tính thành Phôi rồi dùng Cỗ Máy Thời Gian để cho Phôi lớn thật nhanh

https://cdn.noron.vn/2021/10/20/6752616316515020-1634703585.jpg
https://cdn.noron.vn/2021/10/20/922090733759660-1634703602.jpg
https://cdn.noron.vn/2021/10/20/922090733759661-1634703610.jpg
https://cdn.noron.vn/2021/10/20/6752616316515026-1634703622.jpg

Xong. Quy Luật Nhân Quả đã Hoàn Toàn Bị Khử. Congratulation!!!

Từ khóa: cỗ máy thời gian, quy luật nhân quả, Khoa học

Sự Tự Do Tuyệt Đối = Sự Cô Độc Tuyệt Đối

Trả lời

Sự Tự Do Tuyệt Đối = Sự Cô Độc Tuyệt Đối