Con Người ta chỉ Nhìn Thấy những gì mình Muốn Thấy. Chỉ Tin những gì mình Muốn Tin. Vậy những gì Chúng Ta muốn Nghe thì sao?

  1. Sáng tác

  2. Tâm linh

  3. The Truth

  4. Triết học

"Yêu là một Từ rất Sáo. Nếu nói ra thành Lời lập tức trở thành Giả Dối ngay"

"Sự Thật mất Lòng"

"Lưỡi không Xương nhiều đường Lắt Léo"

Những Thứ ta Thực Sự muốn Nghe sẽ không bao giờ được Nói Ra

Tất Cả được Gom Góp lại cho tới Ngày Phán Quyết Tối Thượng

https://cdn.noron.vn/2022/08/26/25088114420583-1661520280.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/08/26/25088114420587-1661520322.jpg
Từ khóa: 

sự thật

,

sáng tác

,

tâm linh

,

the truth

,

triết học

Có những điều chúng ta không muốn nhìn thấy nhưng cuỗi dùng vẫn lọt vào tầm ngắm của ta, có những thứ ta không muốn tin nhưng đó là sự thật và vẫn phải tin. Nghe cũng thế, có những thứ không muốn nghe thì chúng ta cứ vẫn phải nghe thôi. Cùng đó, những thứ ta nhìn, ta nghe cũng chưa chắc đã đúng như những gì ta nghĩ ngay lúc đó. Vậy nên trước khi đưa ra đánh giá, nhận định một ai hay một vấn đề gì đó cần có cái nhìn bao quát, toàn diện nhất

Trả lời

Có những điều chúng ta không muốn nhìn thấy nhưng cuỗi dùng vẫn lọt vào tầm ngắm của ta, có những thứ ta không muốn tin nhưng đó là sự thật và vẫn phải tin. Nghe cũng thế, có những thứ không muốn nghe thì chúng ta cứ vẫn phải nghe thôi. Cùng đó, những thứ ta nhìn, ta nghe cũng chưa chắc đã đúng như những gì ta nghĩ ngay lúc đó. Vậy nên trước khi đưa ra đánh giá, nhận định một ai hay một vấn đề gì đó cần có cái nhìn bao quát, toàn diện nhất

Gào Khóc àh. Vào miệng Con này mà Gào Khóc

https://cdn.noron.vn/2022/08/26/3199619348985-1661520495.jpg

Có câu " Những gì ta nghe, nhìn, thấy chưa chắc đúng" cuộc sống không gì là tuyệt đối. Chỉ là tin ở góc độ nơ phù hợp với hoàng cảnh nào mà thôi.