Con Số của Thượng Đế

  1. Tâm linh

ten = t + e + n = thời gian + năng lượng + số đông

Có 3 thứ đó sẽ đạt được Sự Thập Toàn

Sức mạnh của Thượng Đế

Làm bất cứ việc gì cũng Thành Công

https://cdn.noron.vn/2021/10/13/1762882115161220-1634114480_1024.jpg
Từ khóa: 

thượng đế

,

số 10

,

tâm linh

Vì sao thượng đế lại nói tiếng Anh nhỉ?

Trả lời

Vì sao thượng đế lại nói tiếng Anh nhỉ?

Mình cũng thích số 10 

Có ai có 3 thứ đó chưa nhỉ =)))