Cứu Độ Thời Gian

  1. Tâm linh

  2. Tôn giáo

Hiện Tại chỉ được Cứu bởi chính sự kết nối Quá Khứ và Tương Lai

Và điều đó chỉ Khả Thi khi Thời Gian là Hữu Hình

Hay nói một cách khác

Tôi chỉ được cứu bởi Chúa Jésus khi chính Chúa Jésus hiện ra trước mặt Tôi bằng Xương bằng Thịt

https://cdn.noron.vn/2022/01/14/759126850798282-1642145871_1024.png
https://cdn.noron.vn/2022/01/14/759126850798288-1642146000_1024.jpg

Giống như chẳng ai bắt Cướp cho đến khi có Công An

"Tôi tin ông như Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời chỉ là tượng gỗ. Còn ông, ông lừa dối tôi suốt cả cuộc đời" - Trích Ruồi Trâu của Ethel Lilian Voynich

Cheerful!!!

Từ khóa: 

chúa jesus

,

thời gian

,

tâm linh

,

tôn giáo

https://cdn.noron.vn/2022/03/02/135801206514428498-1646226693.jpg
Trả lời
https://cdn.noron.vn/2022/03/02/135801206514428498-1646226693.jpg

Thằng nào Đạp đổ Lò Bát Quái

https://cdn.noron.vn/2022/07/21/99006311553853478-1658400739.jpg

=> Điểm Hội Tụ = Thằng Trùm Omega

A là Em Gái của thằng X. Trong Quá Khứ X đã làm tổn thương A

B là Bạn Gái trong Tương Lai của X. B biết chuyện trong Quá Khứ nên Giận Dỗi và quyết định Chia Tay với X

Khi A và B bắt tay nhau và quyết định Tha Thứ cho X. Lời Nguyền được Hóa Giải

https://cdn.noron.vn/2022/07/01/872249657709893-1656646486.png