Đa Vũ Trụ có Hậu

Hai người A và B ở hai Vũ Trụ 1 và 2 đã hy sinh tất cả nhưng vẫn không đến được với nhau

Vậy liệu có tồn tại một Vũ Trụ thứ 3 để A(1) và B(2) đến được với nhau mặc dù ở Vũ Trụ 3 chưa từng tồn tại A và B hay không

Nếu Đa Vũ Trụ tồn tại thì Thuật Toán Vét Cạn trong Lập Trình có thể giúp ta làm được Việc Này

Vấn đề làm sao Áp Dụng nguyên tắc của Vũ Trụ 3 vào Vũ Trụ nội tại là Ok

Các bạn cho Ý Kiến thử xem

https://cdn.noron.vn/2021/11/18/28542110630119-1637215110.jpg

Cuộc đời không như là Phim nên tình đời Her không đến được với Him

Cheerful!!!

Từ khóa: đa vũ trụ, có hậu, tình yêu, Khoa học, Tình yêu
Rất muốn tham gia thảo luận theo hướng bạn đưa  nhưng tìm mà chưa hiểu đc "thuật toán vét cạn" là gì. Nhờ bạn giải thích thêm.
Vậy nên mình tạm chia sẻ những gì mình đọc đc từ tác giả Michio Kaku về vũ trụ song song. Đại ý là: các vũ trụ song song đc sinh ra, tồn tại và chết đi trong không gian 11 chiều. Không gian 11D này không có khởi đầu và kết thúc. Hoàn toàn có khả năng nhảy từ vũ trụ này sang vũ trụ khác.
Nếu A và B còn sống khi nhảy từ vũ trụ của họ sang vũ trụ thứ 3 thì họ hoàn toàn có thể gặp nhau.

Trả lời

Rất muốn tham gia thảo luận theo hướng bạn đưa  nhưng tìm mà chưa hiểu đc "thuật toán vét cạn" là gì. Nhờ bạn giải thích thêm.
Vậy nên mình tạm chia sẻ những gì mình đọc đc từ tác giả Michio Kaku về vũ trụ song song. Đại ý là: các vũ trụ song song đc sinh ra, tồn tại và chết đi trong không gian 11 chiều. Không gian 11D này không có khởi đầu và kết thúc. Hoàn toàn có khả năng nhảy từ vũ trụ này sang vũ trụ khác.
Nếu A và B còn sống khi nhảy từ vũ trụ của họ sang vũ trụ thứ 3 thì họ hoàn toàn có thể gặp nhau.

Lời giải nè

https://cdn.noron.vn/2021/11/18/28542110630149-1637218577.jpg

Nếu đa vũ trụ thực sự tồn tại thì mọi xac xuất đều có thể sảy ra, công việc của bạn là đi tìm nó và cảm nhận nó.hi và điều này gần như là ko thể làm được