Đa Vũ Trụ trông như thế nào?

  1. Khoa học

https://cdn.noron.vn/2021/11/27/9069886910697554-1637986311_1024.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/01/23/648761153213263613-1642912882.jpg

Đa Vũ Trụ mới chỉ là Giả Thiết

Chứng minh sự Tồn Tại của Đa Vũ Trụ là Khoa Học của Tương Lại

Tuy nhiên cũng giống như các Chiều Không Gian Phụ bị cuộn lại xung quanh các Chiều Chính trong Lý Thuyết Dây

Ta có thể tưởng tượng hình dạng của Đa Vũ Trụ giống như các Cấu Trúc Vòng Xoắn liên tục được lặp lại

https://cdn.noron.vn/2021/11/27/59239252123611296-1637986245_1024.jpg

Một phần của Đa Vũ Trụ có cấu trúc như chính Bản Thân Nó

Như vậy sẽ Tồn Tại sự Copy cấu trúc của Từng Vũ Trụ thông qua đó là có thể tìm kiếm được các Thực Tại Song Song

Tất nhiên Cấu Trúc thực tế Phức Tạp hơn rất nhiều nhưng ít ra giúp ta có thể Hình Dung được

Cheerful!!!

Từ khóa: 

đa vũ trụ

,

khoa học

Trả lời

Sưu Tập được Giải Thích của Bạn này về Đa Vũ Trụ có vẻ Khá Hợp Lý

https://cdn.noron.vn/2022/05/21/3765168983220847-1653134074.jpg

https://cdn.noron.vn/2022/05/21/84660170722296155-1653134030.jpg

Ẩn Số