Đạn bằng Băng

Điện phân nước tạo thành khí Hydro và Oxi làm thuốc phóng

Làm lạnh Nước + Nitơ trong ko khí làm đạn

Bồn nitơ làm mát bên trong

Ống dẫn nitơ làm mát bên ngoài

Ma sát là bị khí nitơ nó khử mát hết

https://cdn.noron.vn/2021/11/13/28542114441019-1636794125.png

Cheerful!!!

Từ khóa: đạn, băng, Khoa học