Đầu vừa Đít vừa

Đầu to Đít bé là Dâm

Đầu bé Đít to là Ngu

https://cdn.noron.vn/2022/01/15/85955891916331477-1642234960_1024.jpg

Đầu vừa Đít vừa là Ngon

https://cdn.noron.vn/2022/01/15/759126850798957-1642234985_1024.png

Cheerful!!!

Từ khóa: đầu đít