Diễn giải Nghịch Lý EPR một cách Đơn Giản

Mọi người cho em hỏi thí nghiệm này có diễn giải Nghịch Lý EPR một cách đơn giản không ạh

Cho dù hai Chiếc Gương A và B có cách nhau hai đầu Thiên Hà thì hai Photon đồng pha ban đầu sinh ra tại cùng một nơi lại gặp nhau tại cùng một nơi và cũng đồng pha

Và điều này Nhanh Hơn Ánh Sáng

https://cdn.noron.vn/2021/11/14/25088113950853-1636879855.png

Cheerful!!!

Từ khóa: nghịch lý epr, Khoa học

Khi hai gương đối nhau di chuyển ra xa thì ảnh ở rất xa sẽ di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng

https://cdn.noron.vn/2021/11/15/28542114441767-1636944109.jpg

Trả lời

Khi hai gương đối nhau di chuyển ra xa thì ảnh ở rất xa sẽ di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng

https://cdn.noron.vn/2021/11/15/28542114441767-1636944109.jpg

Trong Chân Không chứa đầy cặp hạt Photon ảo Phân Cực

Nên không cần Nguồn Sáng ở giữa hai Gương cũng liên lạc được

Woaa nay mới biết có nghịch lý EPR, mới chỉ nghe đến cơ chế EPR bảo vệ môi trường, thú vị quá

Trong thí nghiệm ở trên. Pha của ánh sáng được bảo toàn nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Các bạn nghĩ sao

Ở A pha bao nhiêu thì ở B pha bấy nhiêu. Nghịch lý ở đây là gì