Diễn giải Nghịch Lý EPR một cách Đơn Giản

  1. Khoa học

Mọi người cho em hỏi thí nghiệm này có diễn giải Nghịch Lý EPR một cách đơn giản không ạh

Cho dù hai Chiếc Gương A và B có cách nhau hai đầu Thiên Hà thì hai Photon đồng pha ban đầu sinh ra tại cùng một nơi lại gặp nhau tại cùng một nơi và cũng đồng pha

Và điều này Nhanh Hơn Ánh Sáng

https://cdn.noron.vn/2021/11/14/25088113950853-1636879855.png

Cheerful!!!

Từ khóa: 

nghịch lý epr

,

khoa học

Khi hai gương đối nhau di chuyển ra xa thì ảnh ở rất xa sẽ di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng

https://cdn.noron.vn/2021/11/15/28542114441767-1636944109.jpg
Trả lời

Khi hai gương đối nhau di chuyển ra xa thì ảnh ở rất xa sẽ di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng

https://cdn.noron.vn/2021/11/15/28542114441767-1636944109.jpg

Trong thí nghiệm ở trên. Pha của ánh sáng được bảo toàn nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Các bạn nghĩ sao

Ở A pha bao nhiêu thì ở B pha bấy nhiêu. Nghịch lý ở đây là gì

Để ý khái niệm Năng Lượng Chân Không

Đã Chân Không là Không Có Gì mà lại có Năng Lượng

Hay phải dùng đúng là Năng Lượng Xuyên Không thì đúng hơn

Chân Không là một Cánh Cổng qua Đa Vũ Trụ

Cung cấp Năng Lượng Tối cho Sự Giãn Nở của Vũ Trụ hiện tại

Thí nghiệm Vướng Víu Lượng Tử EPR là Tức Thời

Tín Hiệu đã Xuyên Không để Truyền Thông Tin

https://cdn.noron.vn/2022/02/06/21021554116635690-1644114181.gif

Sử dụng "Thần Chú" để Mượn Năng Lượng từ Vùng Không Gian Tối hay Đa Vũ Trụ

Sóng Dọc (Biên Độ) không phải là Tức Thời. Sóng Dọc là cách Sóng Ngang (Tần Số) truyền đi

Biên Độ Tần Số = Bị Điên Tàn Sát = Dormamu

https://cdn.noron.vn/2022/02/06/21021554116635691-1644114204.gif

Cánh cửa cực kỳ nặng

Nhưng nhờ thiết kế bản lề

Có thể đẩy nó dễ dàng

https://cdn.noron.vn/2022/02/06/21021554116635695-1644114376_1024.jpg

Mượn Năng Lượng cũng y như vậy đó

Năng Lượng Tối. Năng Lượng Vũ Trụ Lambda

Một dạng Cộng Hưởng Năng Lượng dựa vào Cấu Trúc và Kết Cấu

Cộng Hưởng = Chưởng

Trong Chân Không chứa đầy cặp hạt Photon ảo Phân Cực

Nên không cần Nguồn Sáng ở giữa hai Gương cũng liên lạc được

Woaa nay mới biết có nghịch lý EPR, mới chỉ nghe đến cơ chế EPR bảo vệ môi trường, thú vị quá

Có thể gán cho Không Gian Ánh Sáng chưa kịp truyền tới là Không Gian Ảo được miêu tả bởi Số Ảo i gọi là Bóng Tối
Chính Lỗ Đen cũng Hút và Rút Ngắn không gian Ảo đó làm Ánh Sáng truyền đi với Quãng Đường ngắn hơn Nó phải truyền
Tức là Ánh Sáng di chuyển nhanh hơn chính Nó
 
https://cdn.noron.vn/2022/07/07/5741988707345189-1657197293.png

Cơ cấu như Hình trên là hoàn toàn Đối Xứng với Bánh Răng O và các Thanh Răng A và B cùng chiều dài L

Khi ta biết Đầu A ở Vị Trí nào ta luôn biết đầu B ở Vị Trí tương ứng một cách Tức Thời tức là Điều này nhanh hơn Ánh Sáng

Nếu ta chạm vào một đầu A hay B tính Đối Xứng sẽ bị phá vỡ và giống như sự phá vỡ Vướng Víu trong Lượng Tử vậy

https://cdn.noron.vn/2022/07/06/4036274276835238-1657111168.png

Tổng hàm sóng của hai hạt Vướng Víu luôn là một số thực không đổi kể cả với trường hợp v>c. Tức là thông tin của hai Hàm Sóng truyền nhanh hơn ánh sáng

https://cdn.noron.vn/2022/09/14/380434521818199-1663130458.png

Nghiên cứu thử Quả Đấm siêu hạng này xem

https://cdn.noron.vn/2022/11/14/68308219296901294-1668413158.jpg