Điện Phân Nước siêu rẻ tiền

Điện phân nước sử dụng xúc tác điện hóa rẻ tiền

Ở đây ta sử dụng các hợp chất của Coban vì thế điện hóa của phản ứng Co3+ + e- => Co2+ rất lớn, lớn hơn cả Pt2+ + 2e- => Pt

Giản đồ Pourbaix sự phụ thuộc quá trình điện hóa của các hợp chất Coban theo nồng độ pH

https://cdn.noron.vn/2021/11/20/2854217542597-1637401218_1024.png

Khi điện phân dung dịch Coban(II) Sunphat(CoSO4) thì kim loại Coban thoát ra ở Catốt. Nhưng nếu hòa tan CoSO4 vào dung dịch H2SO4 40% tới mức bão hòa thì khi điện phân không thấy ở Catốt thoát ra kim loại, nhưng khi làm lạnh dung dịch sau điện phân tới 0 độ C thấy ở Anốt xuất hiện tinh thể xanh lục chứa Coban(III) Sunphat(Co2(SO4)3)

Các bạn sẽ thắc mắc tại sao ở đây vẫn sử dụng điện cực Graphit để điện phân. Thực ra hai điện cực này chỉ mang tính tương trưng thay thế cho hai điện cực bằng Coban kim loại và Coban(III) Sunphat vì trong quá trình các phản ứng khối lượng của hai điện cực này không đổi do tự phục hồi nên hai mô hình là tương đương. Xem hình vẽ dưới đây sẽ rõ

Không chỉ khối lượng hai điện cực không đổi mà cả khối lượng thành phần của axit H2SO4 và CoSO4 trong dung dịch cũng không đổi. Chỉ có hàm lượng nước thay đổi vì chuyển hóa thành Hydro và Oxi

https://cdn.noron.vn/2021/11/20/2854217542628-1637401367_1024.png
https://cdn.noron.vn/2021/11/20/2854217542648-1637401740_1024.png
https://cdn.noron.vn/2021/11/20/2854217542649-1637401764_1024.png
https://cdn.noron.vn/2021/11/20/25088116094585-1637401772_1024.png
https://cdn.noron.vn/2021/11/20/2854217542650-1637401779_1024.png
Từ khóa: điện phân nước, Khoa học
Thí nghiệm của bạn cho thấy điều gì

Trả lời

Thí nghiệm của bạn cho thấy điều gì