Đọc suy nghĩ của con người và xa hơn nữa

  1. Khoa học

Một ngày nào đó đọc suy nghĩ của con người sẽ không cần những dây rợ dài loằng ngoằng mà là những liên kết không dây

Nếu có cái này em sẽ dò thông tin Đa Vũ Trụ dễ dàng hơn. Bộ Não là một Vũ Trụ. Nhiều Bộ Não là Đa Vũ Trụ

Một dạng Thần Giao Cách Cảm Điện Tử

Khi dò được thông tin và vị trí ta có thể kết nối và thậm chí điều khiển Đa Vũ Trụ đó

Nếu các bạn nghi ngờ có thể so sánh sự tiến hóa của thiết bị sauhttps://cdn.noron.vn/2021/10/12/1007250729628379-1634014413.jpg
https://cdn.noron.vn/2021/10/12/1983249928250046-1634014420.jpg

Từ khóa: 

đọc suy nghĩ

,

đa vũ trụ

,

khoa học

Trả lời

Giống cái máy Cerebro này nè

Không liên quan nhưng cái hình nhìn sợ ghê =)))

Có rồi nè

nếu đọc suy nghĩ con người dễ dàng và được phổ biến thì không biết cuộc sống con người ra sao =) lộ tẩy hết à