FAP - Thuốc Bổ Trợ Trí Nhớ

FAP = Fê Ảo Pha

Ngừng quay tay lại và uống thuốc này vô bảo đảm hỗ trợ trí nhớ cực tốt

Nhớ là ngừng Qwerty lại rồi mới uống chứ không chữ nó trôi xuống nhà tắm hết

https://cdn.noron.vn/2022/01/09/859551821416181379-1641725535_1024.jpg

https://cdn.noron.vn/2022/01/09/859551821416181380-1641725541_1024.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/01/09/859551821416181381-1641725555_1024.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/01/09/7591170533231209-1641725565_1024.jpg

Cheerful!!!

Từ khóa: bổ trợ, trí nhớ, Khoa học