Flash f**k Timeline

  1. Khoa học

Xét một vật thể ở vị trí A phát ra một xung thông tin liên tục theo thứ tự 1-2-3. Các xung này lan ra khỏi vị trí của A dưới dạng sóng cầu với vận tốc ánh sáng c

Trong trường hợp A đứng yên. Tại vị trí B sẽ nhận được thông tin cũng theo thứ tự 1-2-3 theo thời gian tùy vào khoảng cách từ A đến B

https://cdn.noron.vn/2022/02/14/716980947671446-1644816153.png

Trong trường hợp A chuyển động với vận tốc nhỏ hơn vận tốc ánh sáng v<c. tại B vẫn nhận được xung theo thứ tự 1-2-3 nhưng theo thời gian sớm hơn

https://cdn.noron.vn/2022/02/14/19552879611537186-1644816161.png

Nếu A di chuyển với vận tốc ánh sáng v=c. Ở B không nhận được tín hiệu gì

https://cdn.noron.vn/2022/02/14/19552879611537187-1644816169.png

Nếu A đi nhanh hơn ánh sáng v>c. Tại B nhận được xung tín hiệu nhưng theo thứ tự ngược lại 3-2-1

https://cdn.noron.vn/2022/02/14/19552879611537188-1644816176.png

Ta thấy về mặt Thông Tin. Việc di chuyển nhanh hơn ánh sáng của Vật Thể làm chính thông tin diễn ra các hiện tượng của Vật thể đó trôi ngược theo nguyên lý Nhân Quả. Các bác có thể diễn giải liệu cách trên có làm thời gian trôi ngược lại đối với vật thể trên cho tường minh hơn không

Động cơ Warp Drive của Erik Lentz hứa hẹn khả năng đi nhanh hơn ánh sáng

Lý giải đơn giản về Sóng Soliton nhanh hơn ánh sáng nè

https://cdn.noron.vn/2022/02/14/716980947671450-1644816249.png
https://cdn.noron.vn/2022/02/14/19552879611537195-1644816403.gif
https://cdn.noron.vn/2022/02/14/19552879611537191-1644816295.webp

Mối liên hệ giữa Spinor, Soliton và Mobius

Động cơ Nano của Sonny White

Flash f**k Timeline

Cheerful!!!

Từ khóa: 

flash

,

khoa học

Động cơ Đẩy nam châm Siêu Dẫn
https://cdn.noron.vn/2022/10/13/56030989713252398-1665632489.jpg
Trả lời
Động cơ Đẩy nam châm Siêu Dẫn
https://cdn.noron.vn/2022/10/13/56030989713252398-1665632489.jpg

Phương Tây cũng cạnh tranh

Nga ngố thì kinh rồi

Phóng tàu Vũ Trụ quán tính ly tâm