Hàm Sinc(x)

  1. Khoa học

Mối liên hệ giữa hàm sin(x) và hàm sinc(x)=sin(x)/x nè

https://cdn.noron.vn/2022/03/03/917919406032139-1646275427_1024.png

Cheerful!!!

Từ khóa: 

sinc

,

hàm số

,

khoa học

 
 https://cdn.noron.vn/2022/07/09/4036274276839351-1657363674.png
 
 
Trả lời
 
 https://cdn.noron.vn/2022/07/09/4036274276839351-1657363674.png
 
 

Vừa Update lại gọn gàng hơn rồi