Hạnh Phúc của Thế Giới Bên Kia

  1. Nghệ thuật

  2. Tâm linh

Ma thôi chưa Sợ đâu

Ma Cười mới Sợ

Ma có Hạnh Phúc không ta

Nếu nó không Hạnh Phúc sao nó lại Cười

Hay lại là kiểu cười giống Joker ấy

Kiểu cười Đe Dọa

Người thì cuối cùng cũng thành Ma thôi nên chẳng việc gì phải Sợ Ma

Nếu thế giới bên kia Xa Xôi quá thì nghiên cứu đơn giản Hạnh Phúc của Joker thử xem

Chỉ đơn giản là Chủ Nghĩa Lập Dị

Thực ra trộn C*t với Cơm thì chẳng ai ăn được

Sự Lập Dị cũng na ná như vậy ấy

Thế Giới Âm là nghịch đảo của Thế Giới Thực

Ma mà đua nhau Cười thì Thế Giới này sắp Tàn rồi

Ngắm ảnh Ma nghe Modern Talking vi diệu vãi các bác. Mấy con Ma khoái. Thế Giới Bên Kia còn thích nghe Lời Hay Ý Đẹp nữa là Con Người

https://cdn.noron.vn/2022/02/03/8745394315001382-1643856922_1024.jpg
https://cdn.noron.vn/2022/02/03/8745394315001383-1643856932_1024.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/02/03/8745394315001384-1643856943_1024.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/02/03/8745394315001385-1643856958_1024.jpg

Cheerful!!!

Từ khóa: 

ma

,

modern talking

,

nghệ thuật

,

tâm linh

"Hãy hát về Cuộc Đời. Khi tôi không còn nữa. Sẽ lấy được những gì. Về bên kia thế giới..."

Trả lời

"Hãy hát về Cuộc Đời. Khi tôi không còn nữa. Sẽ lấy được những gì. Về bên kia thế giới..."