Hậu Quả của Nghịch Loạn Thời Không

https://cdn.noron.vn/2021/11/20/25088116094264-1637379201_1024.jpg

Xi

(hoa Ξ, thường ξ) là chữ cái thứ 14 trong bảng chữ cái Hy Lạp. Nó trùng với biểu tượng quẻ Càn trong hệ thống Bát Quái Đồ của Trung Quốc.

X - là Biến Thể tượng trưng cho Bản Thân, i - là số ảo tượng trưng cho Hiện Thực

Có nghĩa là tất cả đều là Ý Trời. Do Trời định đoạt. Mưu sự tại Nhân thành sự tại Thiên

Nhưng ta lại có chữ Vương 王. Là cây cột xuyên thẳng từ Trời xuống Địa Ngục. Tượng trưng cho Lý Tưởng, Lòng Tốt, Lẽ Thật. Vua là người có khả năng thống nhất Tam Giới. Cũng là người có khả năng Xuyên Không trong truyền thuyết

https://cdn.noron.vn/2021/11/20/2854217542275-1637379252.gif

Tam Vương đọc trại thành Xi Vưu - Là vị thần Chiến Tranh trong thần thoại Trung Hoa cổ

Có nghĩa là muốn nghịch lại Ý Trời sẽ tạo ra Chiến Loạn

Giống như trong một bể nước êm ả do phân tử nước chuyển động hỗn độn. Có một cây que nhỏ làm phần tử nước liên tục quay tại chỗ. Nó tạo ra một cơn lốc trong bể nước. Để dập cơn lốc ấy cần một biến động lớn tới mức nào.

Cũng giống như một lớp học vậy. "Con sâu làm rầu nồi canh"

Do trái với quy luật nên Cỗ Máy Thời Gian sẽ không bao giờ được phép trở thành hiện thực. Và chỉ nên tồn tại ở trên phim ảnh mà thôi.

Đông Di hay Nhật Bản ngày nay là hậu duệ của Xi Vưu

https://cdn.noron.vn/2021/11/20/25088116094265-1637379432_1024.png

Cheerful!!!

Từ khóa: du hành thời gian, chiến loạn, Khoa học, Ngoại ngữ

Mình không hiểu bạn đang bàn về cái gì, nhưng khi bạn nhắc chữ Ξ ξ, chắc hẳn chỉ đang giỡn chứ không có ý bàn về nó có liên quan gì đến bất kì luận điểm nào trong bài chứ (?)

Ξ ξ tên của nó là ξι (Hy Lạp hiện đại) / ξεῖ (Hy Lạp cổ). Nếu ký âm bằng bảng chữ cái Latinh thì cũng có thể viết Xi nhưng cái này là tùy cách thôi. Mình sẽ viết là Ksi. Chữ X trong bảng chữ cái Latinh được dùng để kí âm [ks] chẳng qua là do đó là cách người Rasna dùng, và đó là một phiên bản chữ cái Hy Lạp khác. Chưa kể vô số điểm móc nối nhau phụ thuộc vào những quy phạm chủ quan của bạn. Như cách bạn nhắc chữ "xi" trong tiếng Việt như thể nó có liên quan chút nào đến Ξ ξ

Mình đưa ra nhận xét như vậy để nói là nếu bạn cho rằng cách ký âm nào đó mà bạn chọn có thể khiến chữ cái đó liên quan đến các khái niệm gì khác, thì những lập luận của bạn nó cực kì yếu luôn.

Trả lời

Mình không hiểu bạn đang bàn về cái gì, nhưng khi bạn nhắc chữ Ξ ξ, chắc hẳn chỉ đang giỡn chứ không có ý bàn về nó có liên quan gì đến bất kì luận điểm nào trong bài chứ (?)

Ξ ξ tên của nó là ξι (Hy Lạp hiện đại) / ξεῖ (Hy Lạp cổ). Nếu ký âm bằng bảng chữ cái Latinh thì cũng có thể viết Xi nhưng cái này là tùy cách thôi. Mình sẽ viết là Ksi. Chữ X trong bảng chữ cái Latinh được dùng để kí âm [ks] chẳng qua là do đó là cách người Rasna dùng, và đó là một phiên bản chữ cái Hy Lạp khác. Chưa kể vô số điểm móc nối nhau phụ thuộc vào những quy phạm chủ quan của bạn. Như cách bạn nhắc chữ "xi" trong tiếng Việt như thể nó có liên quan chút nào đến Ξ ξ

Mình đưa ra nhận xét như vậy để nói là nếu bạn cho rằng cách ký âm nào đó mà bạn chọn có thể khiến chữ cái đó liên quan đến các khái niệm gì khác, thì những lập luận của bạn nó cực kì yếu luôn.

https://cdn.noron.vn/2021/12/02/6084322952246433-1638423173.png