...Igniter...

  1. Khoa học

  2. Phim ảnh

  3. Sáng tác

https://cdn.noron.vn/2022/02/19/47114128299239867-1645235159_1024.jpg

Igniter (点火 装置 (イ グ ナ イ タ ー) tenka sōchi (igunaitā)

Nghịch Chuyển Nhân Quả

Một bộ tăng sức mạnh chỉ có thể được sử dụng bởi Asura Cryin'

Nó cho phép kiểm soát thương vong. Có nghĩa là người sử dụng nó có thể chọn cách bất kỳ hành động hoặc sự kiện nào sẽ diễn ra

Hay nó là Thiết Bị tạo ra Tia Lửa Động Lực Nhân Quả

https://cdn.noron.vn/2022/02/19/17823523473322-1645235207_1024.png

https://cdn.noron.vn/2022/02/19/47114128299239868-1645235213_1024.jpg

https://cdn.noron.vn/2022/02/19/47114128299239869-1645235219_1024.png

https://cdn.noron.vn/2022/02/19/47114128299239873-1645235560_1024.png

Cách để vượt qua 4 cái Đèn Đỏ

https://cdn.noron.vn/2022/03/08/668026271326300-1646734428_1024.png

Cheerful!!!

Từ khóa: 

igniter

,

nhân quả

,

khoa học

,

phim ảnh

,

sáng tác

Burn!!!

https://cdn.noron.vn/2022/07/14/499561862115336061-1657785440.gif

Trả lời

Burn!!!

https://cdn.noron.vn/2022/07/14/499561862115336061-1657785440.gif