1. Phong cách sống

Khi sống (làm việc) chung với người mà bạn không thích thì bạn sẽ ứng xử ra sao?

Trong một số tình huống đặc thù buộc chúng ta sẽ phải làm việc (hoặc sống chung) với những người mà chúng ta không thích (do lối sống, cách ứng xử , tích cách,...) thì các bạn sẽ ứng xử với những người ấy như thế nào?

Riêng cá nhân mình khi sống chung (làm việc chung) mà thấy không hợp, không vui vẻ thì cách duy nhất để ít gây xung đột là hạn chế tiếp xúc với đối phương. Các bạn có những cách ứng xử hay khác hãy chia sẻ với mình nhé.

Từ khóa: ung_xu, song_chung, lam_viec_chung, Phong cách sống

Mình đã từng làm chung với vài người mà mình chẳng thích tí nào.

Lúc đầu khi làm chung với họ, tâm trạng mình chẳng thoải mái, trao đổi cũng chẳng đi đến đâu, cũng chẳng phối hợp đủ tốt để giải quyết tốt vấn đề. 

Nhưng khi mình điều chỉnh suy nghĩ, họ sống như thế nào là cách của họ, mình chẳng có quyền gì tác động để thay đổi được cả, và cách họ ra sao cũng chẳng làm gì ảnh hưởng và gây vấn đề cho mình, thì tại sao tự mình cho phép cách họ sống lại ảnh hưởng lên tâm trạng mình và tự gây ra vấn đề cho mình (làm việc không hiệu quả). 

Thế nên, mình nghĩ đơn giản hơn: họ là ai, họ có khả năng gì, làm thế nào để mình với họ có thể phối hợp giải quyết công việc tốt nhất có thể, chứ mình càng chối bỏ họ, càng không thích/ ghét họ thì tâm trạng mình sẽ tệ hơn thôi và mọi thứ cũng chẳng tốt hơn được.

Trả lời

Mình đã từng làm chung với vài người mà mình chẳng thích tí nào.

Lúc đầu khi làm chung với họ, tâm trạng mình chẳng thoải mái, trao đổi cũng chẳng đi đến đâu, cũng chẳng phối hợp đủ tốt để giải quyết tốt vấn đề. 

Nhưng khi mình điều chỉnh suy nghĩ, họ sống như thế nào là cách của họ, mình chẳng có quyền gì tác động để thay đổi được cả, và cách họ ra sao cũng chẳng làm gì ảnh hưởng và gây vấn đề cho mình, thì tại sao tự mình cho phép cách họ sống lại ảnh hưởng lên tâm trạng mình và tự gây ra vấn đề cho mình (làm việc không hiệu quả). 

Thế nên, mình nghĩ đơn giản hơn: họ là ai, họ có khả năng gì, làm thế nào để mình với họ có thể phối hợp giải quyết công việc tốt nhất có thể, chứ mình càng chối bỏ họ, càng không thích/ ghét họ thì tâm trạng mình sẽ tệ hơn thôi và mọi thứ cũng chẳng tốt hơn được.

Đương nhiên có lúc chúng ta sẽ phải sống và làm việc với người chúng thích? Nhưng liệu chúng ta không thích ta không người đó dựa trên cơ sở nào? Khó chịu, làm việc không hiệu quả, hay đơn giản là nhìn thấy ghét. Mình cũng đã từng rất nhiều lần làm chung nhóm với một bạn mình không thích lắm. Mình thấy bạn đó rất vui vẻ, hòa đồng, làm việc rất chỉnh chu. Khi nói chuyện sâu hơn thì mình lại cảm giác rất khác, bạn cũng có nhưngcảm xúc riêng, tính cách, câu chuyện rất riêng. Biết đâu khi bạn lắng nghe bạn lại thay đổi suy nghĩ, cái nhìn của bản thân hơn.

Nhưng hầu hết mọi cảm xúc đều do chúng ta tạo nên, bạn thấy thoải mái sẽ thoải mái. Bạn thấy ghét, khó chịu sẽ khó chịu thôi.