Không việc gì Phải Chết

  1. Khoa học

Nhân Quả là Tuyệt Đối. Tuy nhiên vẫn có thể Lách Luật

Thực ra vẫn có cách Giải Quyết bế tắc Nhân Quả

Ví dụ ở Link phía trên cho thấy phải bẻ gãy Công Tắc sau khi bấm

https://cdn.noron.vn/2022/01/31/874514206025849-1643615094.gif

Vậy nếu ta Bấm công tắc Xong rồi lại Xoay Ngược 180° cái Công Tắc một cách Tức Thì thì sao

https://cdn.noron.vn/2022/01/31/21021494915003449-1643615187.gif

Cũng giống như Mầm Cây Độc được Đâm Chồi. Nhưng ta Định Hướng để cho Mầm Cây mọc sai hướng thành cái cây mọc ngược để không thể thành Quả Độc được

https://cdn.noron.vn/2022/01/31/874514206025850-1643615312.png
https://cdn.noron.vn/2022/01/31/874514206025851-1643615317.png

Ví dụ như Bị Nhiễm Covid thì bắt Úp Mặt Vào Tường (Cách Ly)

https://cdn.noron.vn/2022/01/31/874514206025854-1643615363.jpg

Hậu Quả có thể được Giảm Nhẹ tùy vào Mức Độ của Quá Trình

https://cdn.noron.vn/2022/01/31/874514206025855-1643615400.png

Kết Quả cho thấy không Việc Gì phải Chết cả. Luôn Luôn có cách

Cheerful!!!

Từ khóa: 

cái chết

,

lách luật

,

khoa học

Sống Chết là Chuyện Bình Thường

Nhưng Chết không hiểu Lý Do mình Phải Chết. Sống mà không hiểu Lý Do mình Phải Sống

Đó mới là Bi Kịch

Trả lời

Sống Chết là Chuyện Bình Thường

Nhưng Chết không hiểu Lý Do mình Phải Chết. Sống mà không hiểu Lý Do mình Phải Sống

Đó mới là Bi Kịch

https://cdn.noron.vn/2022/02/23/17823523485048-1645605131.png

Time Loop và Time Line thôi

Bài học Rút Ra khá Đơn Giản

Muốn cả 2 con thì méo có con nào

https://cdn.noron.vn/2022/02/23/471142758812972506-1645605113.jpg