Khử Điểm Hội Tụ Nhân Quả

Bước 1: Xây dựng Nguyên Lý Bất Định dựa trên Tập Hợp Mandelbrot để xây dựng Bản Đồ về Điểm Hội Tụ

Đầu tiên đưa tập Mandelbrot về dạng Tổng của Chuỗi

Sau đó đặt làm Nhân Tử

Cuối cùng là Rút Gọn

https://cdn.noron.vn/2021/11/19/28542113684887-1637310294.gif
https://cdn.noron.vn/2021/11/19/2508817478108-1637310313_1024.png
https://cdn.noron.vn/2021/11/19/28542113684892-1637310541_1024.png

Bước 2: Xây Dựng công cụ Toán để tìm Chính Xác Điểm Hội Tụ

Bước 3: Xây dựng Không Gian Pha Elip để Khử Điểm Hội Tụ bằng một Tiêu Điểm Khác trên Elip

https://cdn.noron.vn/2021/11/19/2508817478109-1637310365.gif
https://cdn.noron.vn/2021/11/19/28542113684890-1637310378.gif

Bước 4: Hành Động - Tạo ra Nguồn Động Lực hay đơn giản chỉ là việc Bật Công Tắc

https://cdn.noron.vn/2021/11/19/2508817478114-1637310585_1024.jpg

Xong - An Nguy của Toàn Vũ Trụ chỉ bị chi phối bởi cái Bấm Nút của Bạn

https://cdn.noron.vn/2021/11/19/2508817478115-1637310600_1024.jpg

Giống như bắt được con Kiến Chúa là diệt được Tổ Kiến

Giải Pháp cho bác Trang khi cứu Người Yêu nè

https://cdn.noron.vn/2021/11/19/2508817478116-1637310680_1024.jpg
https://cdn.noron.vn/2021/11/19/28542113684896-1637310690_1024.jpg

Chuyển chiếc Xe qua cổng Portal vào Trụ Sở TVA là Ok

https://cdn.noron.vn/2021/11/19/2508817478117-1637310705_1024.jpg

Đa Vũ Trụ giống một Mạng Máy Tính giống như Internet hoặc Mạng Lan vậy thôi

https://cdn.noron.vn/2021/11/19/28542113684898-1637310714_1024.jpg

Cheerful!!!

Từ khóa: nhân quả, điểm hội tụ, Lập trình, Khoa học, Tâm linh

Trả lời

Giải Pháp của bác Trang là một Dạng Cộng Hưởng

Cho một Xoáy Nước

Tìm giải pháp Đơn Giản và Tiết Kiệm nhất để Dập Tắt Xoáy Nước đó

Em nghĩ ra một cách hết sức Hiệu Quả

Hai cái cánh quạt luôn quay ngược chiều nhau

Bất cứ cánh quạt nào nhận được năng lượng từ Cơn Lốc đều tạo năng lượng cho cánh quạt kia phản lực ngược lại

https://cdn.noron.vn/2022/01/20/30213301894898048-1642682207_1024.jpg

Hay cách dập tắt Sự Hỗn Mang trong Thời Loạn

Là cách nói Nước Đôi Song Hành tức là Nói Láo

Ví dụ hàm R = e^(-φ) = e^(-2πt) cần có thời gian ∞ mới tìm được Tâm vòng xoắn R = 0. Tuy nhiên nó hoàn toàn dựng được Tâm nhờ Phép Dựng Hình

Một điểm là Giao Của Hai Đường Thẳng

https://cdn.noron.vn/2022/01/21/30213301894898331-1642731671.png

Chiếu tập Mandelbrot lên mặt cầu Riemann

Nghiên cứu Clip này để xem người ta kiểm soát Ngọn Lửa như thế nào nhé

Thập Điện Diêm La Vương = Đi Dò La Vực Thẳm

https://cdn.noron.vn/2021/12/17/17057226233985885-1639733123_1024.png