Khử Điểm Hội Tụ Nhân Quả

Bước 1: Xây dựng Nguyên Lý Bất Định dựa trên Tập Hợp Mandelbrot để xây dựng Bản Đồ về Điểm Hội Tụ

https://cdn.noron.vn/2021/11/19/28542113684887-1637310294.gifhttps://cdn.noron.vn/2021/11/19/2508817478108-1637310313.pnghttps://cdn.noron.vn/2021/11/19/28542113684892-1637310541.png

Bước 2: Xây Dựng công cụ Toán để tìm Chính Xác Điểm Hội Tụ

Bước 3: Xây dựng Không Gian Pha Elip để Khử Điểm Hội Tụ bằng một Tiêu Điểm Khác trên Elip

https://cdn.noron.vn/2021/11/19/2508817478109-1637310365.gifhttps://cdn.noron.vn/2021/11/19/28542113684890-1637310378.gif

Bước 4: Hành Động - Tạo ra Nguồn Động Lực hay đơn giản chỉ là việc Bật Công Tắc

https://cdn.noron.vn/2021/11/19/2508817478114-1637310585.jpg

Xong - An Nguy của Toàn Vũ Trụ chỉ bị chi phối bởi cái Bấm Nút của Bạn

https://cdn.noron.vn/2021/11/19/2508817478115-1637310600.jpg

Giống như bắt được con Kiến Chúa là diệt được Tổ Kiến

Giải Pháp cho bác Trang khi cứu Người Yêu nè

https://cdn.noron.vn/2021/11/19/2508817478116-1637310680.jpg
https://cdn.noron.vn/2021/11/19/28542113684896-1637310690.jpg

Chuyển chiếc Xe qua cổng Portal vào Trụ Sở TVA là Ok

https://cdn.noron.vn/2021/11/19/2508817478117-1637310705.jpg

Đa Vũ Trụ giống một Mạng Máy Tính giống như Internet hoặc Mạng Lan vậy thôi

https://cdn.noron.vn/2021/11/19/28542113684898-1637310714.jpg

Cheerful!!!

Từ khóa: nhân quả, điểm hội tụ, Lập trình, Khoa học, Tâm linh

Trả lời

Điểm Hội Tụ Tuyệt Đối cũng giống như Big Bang vậy. Có Big Bang thì Vũ Trụ mới được sinh ra. Vũ Trụ được tạo ra mới sinh ra Bác Trang và Bác tìm đến Time Stone. Hay nói cách khác Christine buộc phải chết để Vũ Trụ What If? hình thành

Tuy nhiên có thể khắc chế Điểm Tuyệt Đối này bằng một Điểm Tuyệt Đối khác. Hay một Big Bang khác

Mọi Timeline đều quy về Điểm Hội tụ giống như mọi Đoàn Tàu đều gặp ở một Ga. Đi nhánh nào ngược với Đoàn Tàu đều bị Cán hết. Khôn ngoan nhất hãy chọn Ga khác để mà đỗ

https://cdn.noron.vn/2021/11/21/28542115668690-1637485957.jpg