Khử Điểm Hội Tụ Nhân Quả

  1. Lập trình

  2. Khoa học

  3. Tâm linh

Bước 1: Xây dựng Nguyên Lý Bất Định dựa trên Tập Hợp Mandelbrot để xây dựng Bản Đồ về Điểm Hội Tụ

Đầu tiên đưa tập Mandelbrot về dạng Tổng của Chuỗi

Sau đó đặt làm Nhân Tử

Cuối cùng là Rút Gọn

https://cdn.noron.vn/2021/11/19/28542113684887-1637310294.gif
https://cdn.noron.vn/2021/11/19/2508817478108-1637310313_1024.png
https://cdn.noron.vn/2021/11/19/28542113684892-1637310541_1024.png

Bước 2: Xây Dựng công cụ Toán để tìm Chính Xác Điểm Hội Tụ

Bước 3: Xây dựng Không Gian Pha Elip để Khử Điểm Hội Tụ bằng một Tiêu Điểm Khác trên Elip

https://cdn.noron.vn/2021/11/19/2508817478109-1637310365.gif
https://cdn.noron.vn/2021/11/19/28542113684890-1637310378.gif

Bước 4: Hành Động - Tạo ra Nguồn Động Lực hay đơn giản chỉ là việc Bật Công Tắc

https://cdn.noron.vn/2021/11/19/2508817478114-1637310585_1024.jpg

Xong - An Nguy của Toàn Vũ Trụ chỉ bị chi phối bởi cái Bấm Nút của Bạn

https://cdn.noron.vn/2021/11/19/2508817478115-1637310600_1024.jpg

Giống như bắt được con Kiến Chúa là diệt được Tổ Kiến

Giải Pháp cho bác Trang khi cứu Người Yêu nè

https://cdn.noron.vn/2021/11/19/2508817478116-1637310680_1024.jpg
https://cdn.noron.vn/2021/11/19/28542113684896-1637310690_1024.jpg

Chuyển chiếc Xe qua cổng Portal vào Trụ Sở TVA là Ok

https://cdn.noron.vn/2021/11/19/2508817478117-1637310705_1024.jpg

Đa Vũ Trụ giống một Mạng Máy Tính giống như Internet hoặc Mạng Lan vậy thôi

https://cdn.noron.vn/2021/11/19/28542113684898-1637310714_1024.jpg

Cheerful!!!

Từ khóa: 

nhân quả

,

điểm hội tụ

,

lập trình

,

khoa học

,

tâm linh

Giải Pháp của bác Trang là một Dạng Cộng Hưởng

Trả lời

Giải Pháp của bác Trang là một Dạng Cộng Hưởng

Ví dụ hàm R = e^(-φ) = e^(-2πt) cần có thời gian ∞ mới tìm được Tâm vòng xoắn R = 0. Tuy nhiên nó hoàn toàn dựng được Tâm nhờ Phép Dựng Hình

Một điểm là Giao Của Hai Đường Thẳng

https://cdn.noron.vn/2022/01/21/30213301894898331-1642731671.png

Cho một Xoáy Nước

Tìm giải pháp Đơn Giản và Tiết Kiệm nhất để Dập Tắt Xoáy Nước đó

Em nghĩ ra một cách hết sức Hiệu Quả

Hai cái cánh quạt luôn quay ngược chiều nhau

Bất cứ cánh quạt nào nhận được năng lượng từ Cơn Lốc đều tạo năng lượng cho cánh quạt kia phản lực ngược lại

https://cdn.noron.vn/2022/01/20/30213301894898048-1642682207_1024.jpg

Hay cách dập tắt Sự Hỗn Mang trong Thời Loạn

Là cách nói Nước Đôi Song Hành tức là Nói Láo

Chiếu tập Mandelbrot lên mặt cầu Riemann

Thập Điện Diêm La Vương = Đi Dò La Vực Thẳm

https://cdn.noron.vn/2021/12/17/17057226233985885-1639733123_1024.png

"Hãy dần dần chấp nhận cái chết. Sau đó thì mọi thứ đều có thể xảy ra."

"Kiểm Soát Đa Điểm"

Multipoint Control Unit (MCU)

Bản Nhạc chia theo Nốt

Đánh nhiều Nốt cùng một lúc

Nó thành Bài

Vậy Master Of Mystic Art nó gần với Nghệ Sĩ hơn là Nhà Khoa Học

Einstein chơi Violin dở ẹc

Mặc dù rất mê chơi

Có lẽ việc cầm chiếc Violin giúp ổng tự tìm lại Sự Cân Bằng

Nhìn cái ảnh Lố Bịch vl

https://cdn.noron.vn/2022/03/09/668026271328769-1646824835.jpg

Giống như Con Người là Siêu Robot AI

Liệu Luân Hồi có phải là Siêu Cỗ Máy Thời Gian không

Lấy Nhân Phẩm là Dữ Liệu Tọa Độ cho Kiếp Sau

Chẳng có Lý Do gì phản bác điều này

Tôi đã hiểu Linh Hồn là gì rồi

Linh Hồn không mang tính Cá Thể

Linh Hồn là một Mạng Lưới Liên Kết

Linh Hồn = Link Hold

Khi một Mắt Xích trong Mạng Lưới bị Phá Vỡ

Thông Tin lại chuyển sang Mắt Xích khác

Các Mắt Xích đó Tồn Tại trong Đa Vũ Trụ

Chính vì thế khi Mơ chúng ta chuyển sang Tồn Tại ở một Bản Thân khác trong Đa Vũ Trụ

Linh Hồn hay Luân Hồi hoạt động theo cách thức Y như vậy

https://cdn.noron.vn/2022/03/09/668026271328770-1646824903.gif