Kính Hiển Vi mini cầm tay

Không màu

và Có màu

Cheerful!!!

Từ khóa: kính hiển vi, Khoa học
Cái này có thể ứng dụng sửa đồ điện tử đấy bạn.hi

Trả lời

Cái này có thể ứng dụng sửa đồ điện tử đấy bạn.hi