1. Khoa học

Làm ra Lỗ Đen Lớn

Cũng giống như việc sử dụng Nhiều Động Cơ Nhỏ để thay thế Động Cơ Lớn để Tăng Hiệu Suất trong việc chế tạo Tên Lửa lên Sao Hỏa của SpaceX hay chế tạo Động Cơ Warp Drive

https://cdn.noron.vn/2022/02/01/21021494915004234-1643723547.png
https://cdn.noron.vn/2022/02/01/874514206026647-1643723553.png

Ta sử dụng rất nhiều Lỗ Đen Mini ở Thang Planck để Ghép thành Lỗ Đen lớn khổng lồ

https://cdn.noron.vn/2022/02/01/874514206026648-1643723633.jpg

Cheerful!!!

Từ khóa: lo_den_lon, che_tao, Khoa học
https://cdn.noron.vn/2022/02/06/8745394315003505-1644120173.gif
https://cdn.noron.vn/2022/02/06/21021554116635780-1644120187.gifhttps://cdn.noron.vn/2022/02/06/8745394315003508-1644120384.gif
https://cdn.noron.vn/2022/02/06/8745394315003509-1644120395.gif

Trả lời

https://cdn.noron.vn/2022/02/06/8745394315003505-1644120173.gif
https://cdn.noron.vn/2022/02/06/21021554116635780-1644120187.gifhttps://cdn.noron.vn/2022/02/06/8745394315003508-1644120384.gif
https://cdn.noron.vn/2022/02/06/8745394315003509-1644120395.gif
https://cdn.noron.vn/2022/02/02/874514206027027-1643788974.png
https://cdn.noron.vn/2022/04/13/40891116812373308-1649831669.jpg

Sự tương đương của hiện tượng phản xạ Andreev tại ranh giới kim loại/siêu dẫn và phản xạ thông tin tại chân trời sự kiện

https://cdn.noron.vn/2022/04/13/7100165573064890-1649831697.jpg

Sự tương đương của hiện tượng phản xạ Andreev chéo từ vùng kim loại 1 sang vùng kim loại 2 thông qua siêu dẫn và truyền thông tin từ vũ trụ 1 sang vũ trụ 2 thông qua lỗ đen

Du Hành tí nào